Strokepatienter riskerar bli utan hjälp
Vård & omsorg | Lagbrott
stroke rehabilitering Foto Colourbox

Strokepatienter riskerar bli utan hjälp

Otydlig ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting leder till stora brister i vård och rehabilitering efter stroke, larmar Socialstyrelsen. Närmare tio procent av landets kommuner erbjuder ingen rehabilitering alls efter stroke, trots att det är lag på det.

Publicerad 2011-11-29

Varje år drabbas omkring 30 000 svenskar av stroke. Sjukdomen är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar och död.

2009 kom Socialstyrelsen med nationella riktlinjer för att förbättra strokevården. Men en utvärdering visar nedslående resultat.

– Bristerna är större än väntat. Detta är första gången vi gör en total utvärdering av strokevården. Vi vet att det finns en stor förbättringspotential och vi har tidigare sett goda resultat av liknande arbete för hjärtsjuka, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande.

Fler än hälften av kommunerna saknar samordning för strokevården mellan kommun och landsting. Kommunerna är också dåliga på att erbjuda kurator och psykolog, något som är nödvändigt då många strokepatienter lider av nedstämdhet.

Den som drabbas av en stroke måste få vård snabbt.

-Vi vill se kortare väntetider – både akut och i de fall patienten behöver operation på grund av en förträngning i halskärlen efter en liten stroke. På så sätt kan vi minska antalet dödsfall och förbättra livskvaliteten för dem som överlever, säger Socialstyrelsens utredare Björn Nilsson.

Bara hälften av landstingen håller Socialstyrelsens mål att erbjuda operation av förträngda halskärl inom 14 dagar. I vissa landsting är väntetiden närmare 30 dagar.

Rapporten

Här kan du läsa hela Socialstyrelsens rapport:

Strokevård

Dölj faktaruta

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas