SPF-Västernorrland går fortsatt framåt
Landet runt | SPF Västernorrland

SPF-Västernorrland går fortsatt framåt

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-05-30

Vid en heldag i SPF-distriktet nyligen i Härnösand speglades en hel del aktuella frågor. Först ut med information till deltagarna var Cajsa Olsson som talade om statistik, både på riks- och lokalplanet, över äldres medicinförbrukning och särskilt då äldre med många olika mediciner. En tendens till förbättring kan skönjas sedan särskilt SPF med sin expertis satt fokus på denna väsentliga fråga.

Nils Österman har deltagit i ett endagsseminarium på SPF riks om medlemsrekrytering och berättade kort om hur vi planerar att nu ta krafttag och skapa bland annat lokala värvarteam för att överträffa våra redan tidigare högt ställda mål för kommande år.

Nu delade man sig på fyra grupper, trafik, syn & hörsel, friskvård och en ordförandegrupp. I den senare fanns även klubbars
rekryteringsansvariga.

Från centralt håll i SPF deltog Cathrine Swenzén som för ordförandegruppen gav tydliga besked om det pågående arbetet i SPF i flera frågor. Hon berörde även vissa ”spelregler” när man skriver på hemsidan. Jarl Strömbäck, ordförande i distriktet, redogjorde i korta drag för den distriktsordförandekonferens som nyligen hållits i Stockholm. Hemsidan byter helt skepnad och webbansvariga fick en mycket kort information om detta. Väsentligt mer planeras till hösten.

Trafikgruppen behandlade aktuella frågor liksom även friskvårdsgruppen, där ledaren Annhild Backlund hade mycket att dela med sig av från den kurs hon nyligen deltagit i på central nivå.

Nils Österman är ansvarig för området syn &hörsel och han såg till att det spreds kunskap på detta område.

Bildtext: Cathrine Swenzén ger råd om hur man bör skriva på
hemsidan.

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-05-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas