”Det blåser snålblåst över vård och omsorg”
Nyheter | SPFs ordförande

”Det blåser snålblåst över vård och omsorg”

Förändringens vindar blåser. SPF måste bli en organisation för en ny tid, skriver Karl Erik Olsson.

Publicerad 2014-01-20

Lika lugnt som det var på FNs klimatmöte i Warszawa, lika ohygglig var tyfonen över Filippinerna i höstas med skador och mänskligt lidande som vi inte kan föreställa oss. Det verkar som om förmågan att dra slutsatser av mänsklig miljöpåverkan och dess effekter är svag eller obefintlig hos de globala beslutsfattarna. Vår kunskap har aldrig varit större än nu, våra felsteg aldrig mer monumentala.
Det blåser ekonomiska vindar i det stora landet Kina. Mer marknad! Mindre frihet! Ingen vet om det blåser åt höger eller vänster med den nye ledaren. Vi vill tro att det finns ett samband mellan marknadsekonomi och demokrati. Men det är varken vetenskapligt eller historiskt bevisat. Och denna nya supermakt äger mycket av den gamla supermakten USAs samlade ekonomiska underskott.
Frågan är om det är en mild vänsterbris som blåser över Sverige, ja kanske över hela Europa. Med byar av brutal brunaktig konservatism. EU, som i grunden är ett fredsprojekt efter andra världskriget, är idag hotat av både ekonomi och politik. Det är de nationella regeringarna som fortfarande har det största inflytandet på utvecklingen. De måste ”hålla tungan rätt i mun”.

Det blåser en förändringens vind över generationerna. Det blir allt vanligare att fyra och även fem generationer lever samtidigt. Den ”arbetsföra” delen av befolkningen blir äldre. Äldre när man börjar och äldre när man slutar. Pensionsåldern stiger långsamt, men kan frivilligt höjas en bra bit till med rätt villkor på arbetsmarknaden. Ingen kan dock utesluta en tvingande lagstiftning om långt högre pensionsålder än idag. Alternativet kan vara att själva pensionen ”blåser bort”.

Det är snålblåst över vård och omsorg. Det produceras idag vård och omsorg av mycket hög kvalitet. Men området blir alltmer budgetanpassat och allt mindre behovsanpassat. Samtidigt är vårt system med delat huvudmannaskap för vård och omsorg inte ekonomiskt optimalt. Att olika kassor från kommuner och landsting ska finansiera olika delar av vård- och omsorgskedjan är tungrott och kostsamt. Det leder dessutom ofta till att människor kommer i kläm i glappet mellan kommun och landsting. Vi måste skapa en stabilare konstruktion med en huvudman och då får troligen landstingen avvecklas.

Nydaningens vind blåser över SPF. Naturligtvis står en del gamla furor emot. Men förändringarna i samhället, i tekniken, i kunskapen och i våra värderingar kan inte bortresoneras. Vi måste bygga en organisation och ett förbund för en ny tid. Vi måste själva ta bort våra åldershänsyn, vi vill ju att andra ska ta bort sina. Ålder bör till exempel inte få vara begränsande för medlemskap men då borde väl namnet anpassas?
Liksom välden måste anpassa sig till ett annat klimat när man inte lyckas bemästra vår klimatpåverkan, måste vi pensionärer anpassa oss till en ny situation och vårt förbund SPF måste moderniseras för att växa och vara starkt i en ny tid.

Karl Erik Olsson
Ordförande i SPF

 

(Krönikan är hämtad från Veteranen nr 9, 2013.)

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas