Nyheter

Lider du av yrsel i onödan?

Publicerad 2011-06-23

Mer än var tredje 75-åring lider av yrsel och balansproblem, med ökad risk för fallolyckor. Och andelen drabbade ökar med stigande ålder.

– Vår hypotes är att läkare, sjukvårdspersonal och patienterna själva ofta tror att yrsel är ett normalt ålderssymptom, att det helt enkelt ska vara så, säger sjukgymnasten Lena Kollén, som presenterar sina resultat i en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.

Får inte hjälp

Undersökningen visade att 36 procent av 600 undersökta 75-åringar hade yrsel och balansproblem. Många av dem hade en form av yrsel som i dag kan botas enkelt med ett fåtal behandlingar.

En stor majoritet hade inte sökt läkare för sin yrsel, men de som faktiskt hade sökt hjälp hade trots detta inte fått denna enkla och effektiva behandling.

Lider i onödan
Studier visar också att äldre människor med yrsel har försämrad livskvalitet, och upplever yrseln som ett hinder i vardagslivet. Risken att ramla och drabbas av frakturer är dubbelt så hög för denna grupp.

– Det finns alltså många skäl till att problem med yrsel hos äldre människor alltid borde bli noggrant utrett, vilket tyvärr ofta inte är fallet i dag. Då skulle man lätt kunna undvika onödigt lidande, säger Lena Kollén i ett pressmeddelande.

Lena Kollén är sjukgymnast sedan tjugo år tillbaka, och i dag arbetar hon på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, vid Öron-, näs och hals-mottagningen och Neurologiska kliniken.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas