Nyheter | Riksdagen

Ministern om maten: Det blir bättre

Tiotusentals äldre är missnöjda med maten, visar Seniorens genomgång av läget i landets kommuner. Men förbättringar är på gång, försäkrar äldreminister Åsa Regnér (S).

Jan Arleij
Publicerad 2016-06-02

Allianspartiernas gemensamma budget för 2015, som vann riksdagens stöd, innehöll en öronmärkt satsning på 100 miljoner för att åstadkomma ett måltidslyft inom barn- och äldreomsorgen.

Regeringen lovade att genomföra satsningen – fram till att riksdagen röstade fram regeringens budget för 2016. Då fick 2015 års löfte stå tillbaka för 2016 års budget i vilken måltidslyftet inte längre fanns med.

Det var nonchalant gjort mot såväl riksdagen som landets äldre, anser moderate riksdagsmannen Sten Bergheden som i en interpellationsdebatt i riksdagen förra veckan (25 maj) ville veta hur regeringen i stället ska agera för att äldres måltider ska bli bättre.

Miljarder till välfärden

Äldreminister Åsa Regnér (S) räknade upp regeringens ramsatsningar på äldreomsorgen:

– Regeringen avsätter två miljarder kronor per år 2016, 2017 och 2018 för att öka bemanningen med målet att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg i hela landet. Med en ökad bemanning inom äldreomsorgen ökar utrymmet för att kunna erbjuda måltider av god kvalitet.

Ministern pekade också på att regeringen för ett år sedan gav en särskild utredare – Susanne Rolfner Suvanto – i uppdrag att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. En tryggad personalförsörjning är en viktig del av uppdraget.

– Som ett komplement till den ökade bemanningen har regeringen även avsatt 200 miljoner under 2016 för att stärka kompetensen hos baspersonal i verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen, fortsatte Åsa Regnér som också hänvisade till att kommunsektorn 2017 kommer att tillföras tio så kallade välfärdsmiljarder.

– Välfärdsmiljarderna skapar förutsättningar för kommunerna att bland annat tillgodose äldres rätt till mat av god kvalitet.

Inte alls övertygad

Det här övertygade inte Sten Bergheden:

– Ministern rabblar upp en massa nya satsningar här, men ingen nämner ordet mat och äldres möjlighet att välja mat i sitt boende, vilket jag tycker är det mest självklara för en människa.

Hur kommer två miljarder till mer personal att förbättra maten och valfriheten för de äldre ute på äldreboendena? fortsatte Sten Bergheden.

– Jag förstår att det ökar personalantalet, och det tycker jag är jättebra, men hur förbättrar det maten därute? Hur förbättrar det de äldres möjlighet att kunna välja sin mat?

– Och hur ska ni utvärdera hur mycket bättre maten har blivit och hur valfriheten har ökat? Vilka incitament har ni byggt in?

I dag står faktiskt ministern här och lovar att maten kommer att bli bättre och att det ska bli en ökad valfrihet med dessa miljarder, trots att det inte står någonstans i skrift, underströk Sten Bergheden.

– Hur ska ni sätta press på kommunerna att genomföra det när ni inte skriver med ett enda ord att maten och valfriheten är viktigt?

Lovar komma tillbaka

Åsa Regnér sa sig vara ”ganska trygg”.

– Socialstyrelsen har ett uppdrag att följa upp den här bemanningssatsningen, och jag är ganska trygg i att äldres måltidssituation kommer att förbättras väldigt mycket med hjälp av den här historiskt stora satsningen på bemanning i kombination med satsningar på kompetensutveckling och annat som vi gör inom äldreomsorgen.

Äldreministern refererade också till resor runt om i landet.

– Jag reser runt mycket och har följt upp bemanningssatsningen. Bland annat säger man att man använder den till just kvalitetshöjande åtgärder som att vara närvarande längre tid, skapa lugn och ro runt måltiderna och diskutera hur måltiderna ska gå till och också vad de ska innehålla.

Sten Bergheden lovade att återkomma om ett år med frågan om vilka resultat som faktiskt har uppnåtts.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-06-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas