”Satsa på närproducerat”
Nyheter
Foto: Alexey / Colourbox

”Satsa på närproducerat”

I tolv av tretton Östgötakommuner har pensionären inte möjlighet att påverka matleverantör. Det visar SPF Seniorerna i Östergötland i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-07

SPF Seniorerna fortsätter att sätta press på olika nivåer för att förbättra matsituationen för äldre med hemtjänst.
Förutom SPF Seniorernas nationella undersökning om tillståndet för valfriheten (artikeln här intill) så har också SPF Seniorernas Östgötadistrikt på detaljnivå försökt granska hur det fungerar i distriktets 13 kommuner.

Få undersöker

– Vi har gjort undersökningen för att det under lång tid har framförts mycket kritik mot matleveranserna. Vi har velat ta reda på hur det verkligen fungerar, säger Jan-Erik Lövbom, distriktsordförande i Östgötadistriktet och ordförande i den arbetsgrupp som gjort undersökningen.
– Ett annat skäl är att alltför få undersöker den för många äldre så viktiga maten i hemtjänsten.

2600 berörda

Enkäten är en grundlig kartläggning av produktion och leverans av mat till de cirka 2 600 (23 procent av alla med hemtjänst) berörda pensionärer i de tretton kommunerna som bor hemma och som får mat med hemtjänst.
28 olika frågeområden ger underlag för en lång rad slutsatser. I rapporten står bland annat:

  • Ingen kontroll sker om pensionären äter upp maten
  • I tolv av tretton kommuner har pensionären inte möjlighet att påverka matleverantör. I Linköping finns valmöjlighet.
  • I majoriteten av kommunerna engagerar man inte Kommunala pensionärsrådet (KPR) vare sig vid framtagandet av anbudsunderlag eller i utvecklingen av matlådorna.

Vill ha närproducerad mat

I rapporten, som nu skickas till samtliga tretton kommuner, för SPF Seniorerna fram en rad förslag till förändringar. Bland annat borde kommuner som levererar kyld mat övergå till närproducerad mat i kommunens kök eller av lokala entreprenörer.
– Vi anser att det finns kommuner, framför allt stora kommuner, som behöver se över matproduktionen till sina pensionärer, säger Jan-Erik Lövbom.
– Maten är viktig ur hälso- och trivselsynpunkt och leverans en gång i veckan med sju matlådor som färdats 20 mil är svårt att se som bästa alternativ.
Närproducerad mat som tillagas inom kommunen – i kommunens regi eller av privata entreprenörer – är ett grundläggande önskemål, skriver man i rapporten.
”Denna närhet tror vi ger större lyhördhet för pensionärernas önskemål och behov.”

Lyssna på KPR

– Vi trycker också på att KPR-representanter (kommunala pensionärsrådet, reds anm.) bör medverka i arbetet med att ta fram underlag för anbudsförfrågan och medverka i arbetet med att ta fram kommunens utvecklingsplaner för mat i hemtjänsten och särskilda boenden, säger Jan-Erik Lövbom.

Kommunerna som synats

Totalt har Östergötlands tretton kommuner cirka 438 000. Största kommun är Linköping med 150 000 och minsta är Ydre med 3 600 invånare.
I Östergötland har 2,6 procent eller 11 356 personer, hemtjänst från sina kommuner.

Linköping
Norrköping
Motala
Mjölby
Finspång
Söderköping
Åtvidaberg
Kinda
Valdemarsvik
Vadstena
Boxholm
Ödeshög
Ydre

 

De fyra i SPF Seniorernas Östgötadistriktet som tagit fram rapporten sitter också med i RPR, Regionens pensionärsråd och är Jan-Erik Lövbom, Iréne Carlsson, Kerstin Strand och Inga Stina Ander.

Dölj faktaruta

Intensivt arbete

Arbetet med undersökningen har tagit nio månader, berättar Jan-Erik Lövbom. Halva tiden har gått åt till att mejsla fram frågorna så att alla intervjuer med kommunernas företrädare skulle bli jämförbara.
– Den andra halvan har ägnats åt själva intervjuandet, sedan bearbetning av materialet och slutligen att göra en sammanställning till en läsbar rapport.

Hur ska ni följa upp rapporten?
– Under nästa år kommer vi att följa upp om den haft någon effekt på ansvariga tjänstemän och politiker.

Tror du att andra distrikt inom SPF Seniorerna skulle kunna genomföra liknande undersökningar som den ni har gjort?
– Ja det tror jag. Det är viktigt att vi håller grytan kokande genom regelbundna kontroller, det gäller att urholka stenen och att aktivera våra ledamöter i de kommunala pensionärsråden.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas