Nyheter

SPFs ordförande: Nu står hoppet till valrörelsen

SPF kommer att fortsätta att vara obekvämt för landets politiska etablissemang. Det framgick av förbundsordförande Karl Erik Olssons öppningsanförande till landets distriktsordförande.

Publicerad 2012-10-10

Karl Erik Olsson pekade ut tre prioriterade områden: äldres ekonomi, vården och omsorgen samt ålderismen, alltså de fördomsfulla attityderna och åldersdiskrimineringen i samhället.

När det gäller ekonomin redovisade Olsson hur förbundsledningen har protesterat mot den låga skattesänkning som regeringen ger pensionärerna.

– Nu står vårt hopp till valåret 2014 – och det har vi sagt till finansministern. Det ligger ett hot i det, tycker jag.

Vill förhandla
Karl Erik Olsson sa att han redan vid tillträdet som SPF-ordförande i Örebro 2008 poängterade att han inte vill stå med mössan i hand i förhållande till regeringen.

– Vi vill bidra och erbjuder regeringen att göra en insats. I utbyte mot reella förhandlingar. Kanske kan vi förbereda oss för sådana initiativ så att vi är beredda när regeringens Framtidskommission lägger fram sina förslag i februari, sa Karl Erik Olsson och öppnade för att sådana initiativ kan vinna på att samordnas med de andra pensionärsförbunden.

När det gäller vården och omsorgen redovisade Karl Erik Olsson vilken inriktning som SPFs vård- och omsorgsutredning har:

– Vi vill ha en huvudman så att gamla inte hamnar i klyftan mellan dagens två, kommunerna och landstingen.
– Dessutom har vi två olika lagstiftningar som styr dessa huvudmän. Det är naturligtvis inte bra, och måste ändras.

Äldreomsorgsavgift
SPF vill också utreda om det finns helt andra strukturer, för att bättre klara vården och omsorgen om äldre.

– Kanske kommunerna själva, eller ett helt fristående organ. Kanske ska finansieringen ske i form av en statlig äldreomsorgsavgift precis som vi idag har en pensionsavgift, sa Karl Erik Olsson.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas