Systemet skapar fattigpensionärer
Nyheter
Foto Colourbox

Systemet skapar fattigpensionärer

- Genom att göra prognoser på 20-40 års sikt ser man det ohållbara i dagens pensionssystem. Att bara kompensera garantipensionen för inflationen räcker inte som lösning. Det säger Lennart Flood, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Publicerad 2011-10-28

Förutsatt fortsatt ekonomisk tillväxt innebär detta att pensionen jämfört med inkomsten för de yrkesaktiva hela tiden urholkas, hävdar Lennart Flood.

Medan löntagarna får höjda reallöner tvingas garantipensionärer nöja sig med kompensation för prisökningar. Men någon förstärkt köpkraft får de inte.

– Istället är det en inkomstindexering av garantipensionen som måste till för att få ett rättvist system, anser Lennart Flood, alltså att garantipensionärerna också får del av reallöneökningarna i samhället.

Rapport till regeringen
Lennart Flood har tidigare samlat sin analys i en rapport till socialdepartementets Sociala råd. Rapporten publicerades i början av 2011.

Slutsatsen är att om inte insatser görs leder dagens system till att Sverige snart har en ny stor grupp fattigpensionärer – invandrare med en svag koppling till arbetsmarknaden.

Hemmafruar också
Men inte bara utlandsfödda ligger dåligt till, konstaterar Lennart Flood.

– Kvinnor födda på 30-och 40-talet i Sverige som varit hemmafruar större delen av sina arbetsföra år, och därför har låga pensionspoäng, är också en grupp som riskerar att stå utan tillräcklig pensionsinkomst att leva på, säger Lennart Flood.

Forskarträff
Rapporten presenterades på ett seminarium kallat ”Det nya åldrandet” vid Göteborgs universitet i tisdags. Forskare belyste frågan från flera olika perspektiv, exempelvis sexliv, skilsmässor och depressioner, medicinering mot Alzheimer och den allt äldre befolkningens betydelse för samhällets utveckling.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas