Nyheter

Trycksår drabbar nästan var femte

Publicerad 2011-05-31

Totalt har 36 261 patienter undersökts – både i äldreboenden och inlagda på sjukhus. Därmed är mätningen en av de största även i ett internationellt sammanhang. Alla landsting och 85 kommuner deltog i mätningen.

Drygt hälften av de upptäckta trycksåren är lindriga och visar sig som en hudrodnad utan ett egentligt sår. Svårare trycksår upptäcktes hos knappt nio procent. De vanligaste trycksåren uppstår i ryggslutet och i hälar.

Förebyggande arbete
Syftet med mätningen är att ge landsting och kommuner ett gemensamt underlag för att bättre kunna förebygga trycksår, som är en av de allra vanligaste vårdskadorna.

– Resultaten visar att trycksår fortfarande är ett problem inom vården, och att det behövs mer förebyggande åtgärder för att få ned antalet trycksår, säger Göran Stiernstedt avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Prioriterat område
Trycksår är ett av de prioriterade områdena i Sveriges Kommuner och Landstings satsning på ökad patientsäkerhet som pågått sedan 2007.

Att göra riskbedömningar, hudbedömningar och planera omvårdnadsåtgärder ingår även i satsningen på Senior Alert, som är ett register som skapats för att stödja ett förebyggande arbetssätt. Över 80 procent av kommunerna deltar hittills.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas