Redaktionen | Ordförande

Vi fortsätter att göra skillnad!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2020-05-14

I svåra tider håller vi ihop som organisation och bryr oss om varandra. Vi hjälps åt, tänker på andra och vi stöttar. Det handlar om enskilda medlemmars agerande, föreningar och distrikts insatser och förbundets arbete. Det organiseras allt från ringkedjor och fika på nätet till hjälp med matinköp och digitala bokcirklar. Som ordförande blir jag väldigt stolt och glad över att vi bryr oss om varandra – jag uppmanar er alla att fortsätta med sådana initiativ. I kristider upphör inte vårt arbete med att värna om seniorers livskvalitet och att framföra krav på förbättringar. En sådan fråga handlar om äldreomsorgen. Vi har under flera år pekat på brister i äldreomsorgen – hög personalomsättning, stress, kompetensbrist, undermålig styrning och ekonomiska sparbeting i kommunerna samt att omsorgstagarens behov måste vara i fokus för insatserna.

Tryggheten för alla i äldreomsorgen är det viktigast.

Många års nedprioritering av äldreomsorgen på flera håll i landet ser vi nu kon- sekvenserna av. Äldre människor och personalen betalar priset när coronaviruset har tagit sig in i omsorgen – precis det som skulle undvikas. Det krävs både akuta åtgärder men också att de ansvariga drar lärdom på sikt och förstärker omsorgen i alla led. Det som brådskar nu är att personalen måste ha skyddsutrustning och coronautbildning för sin egen och de äldres skull, för ökad trygghet och för minskad smittspridning. All omsorgspersonal ska testas för coronavirus för att minimera risken för smittspridning. Här duger inte att hänvisa till gamla regler eller upphandlingar, allt som kan göras i detta läge måste göras – ta det säkra före det osäkra. Tryggheten för alla i äldreomsorgen är det viktigaste.

På längre sikt krävs att omsorgen prioriteras ekonomiskt i kommunerna och nuvarande styrning förändras. Socialtjänstlagen ska skärpas. Arbetsvillkoren måste förbättras – personalen behöver bättre lön och arbetsvillkor samt kompetenshöjande insatser och mer inflytande över sitt arbete. Bristen på geriatrisk kompetens måste lösas. En väl fungerande äldreomsorg är en vård, omsorg och service helt på omsorgstagarens villkor som stärker förutsättningarna att leva ett värdigt och självständigt liv.

Fortsätt att ställa upp för varandra och kom ihåg att vi ser framtiden an tillsammans.

Avslutningsvis vill jag påminna om att vi i SPF Seniorerna gör skillnad i samhället, och det ska vi fortsätta med. Vi kan ta vårt ansvar i dessa tider, begränsa fysiska möten med andra människor och lyssna på myndigheternas rekommendationer. Ta hand om er, fortsätt att ställa upp för varandra och kom ihåg att vi ser framtiden an tillsammans.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2020-05-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas