Redaktionen

Vill de ha våra röster måste de leverera!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2018-06-18

Ett högt anseende är viktigt för alla organisationer. Undersökningsföretaget Sifo gör varje år en stor enkät som sammanfattas i ett anseendeindex för 36 olika organisationer. I år är SPF Seniorerna en av de organisationer som ökat mest i anseende, vi hamnar på en delad femteplats. Bland det som allmänheten uppfattar som mest positivt är att vi bidrar positivt till samhället och fyller en funktion för medlemmarna även i framtiden, samt att vi uppfattas som framgångsrika i frågor som är viktiga för medlemmarna.

Vi seniorer är mer benägna än någonsin att byta parti.

En av anledningarna till vårt ökade anseende är att vi syns och hörs i media. Ännu viktigare för vårt ökande anseende är de som uppger att de har positiva erfarenheter av SPF Seniorerna i sina direktkontakter med oss. Det kan vara via brev, mejl och telefon – och framför allt genom möten och aktiviteter i någon av våra 800 föreningar. Jag vill därför framföra ett varmt tack till alla er föreningsaktiva över hela landet som varje dag möter våra medlemmar, som ser till att alla trivs och som får varje medlem att känna att de har gjort rätt val av SPF Seniorerna som sin organisation. Förbundet skulle inte ha ett så gott anseende om det inte vore för ert fantastiska engagemang!
När jag skriver detta befinner vi oss mitt uppe i en intensiv valrörelse. Vallöftena duggar tätt om vad partierna vill åstadkomma under kommande mandatperiod för landets seniorer.

Det ska synas i pensionskuvertet att man har arbetat.

På sätt och vis är det ett positivt tecken att politikerna har insett att 27 procent av alla röstberättigade är 65 år och äldre. Vill de ha våra röster, så ska de också kunna leverera. Vi seniorer är mer benägna än någonsin att byta parti för att lägga vår röst på den bästa äldrepolitiken.
SPF Seniorernas förbundsstyrelse har också tydligt kommunicerat vilka som är våra främsta krav till partierna i valrörelsen:
Se över och förändra pensionssystemet så att det ger pensioner som går att leva på. Det ska synas i pensionskuvertet att man har arbetat.

  • Flytta ut debatten om pensionerna från de slutna rummen – vi accepterar inte Pensionsgruppen i sin nuvarande form. Väljarna har rätt till insyn.
  • Stärk primärvården i hela landet. Seniorer ska ha rätt till äldremottagningar vid varje hälso- och vårdcentral och en fast läkarkontakt.
  • Säkerställ att personalen i sjukvården och äldreomsorgen får tillräckliga kunskaper om åldrandet och åldrandets sjukdomar.
  • Satsa nu för att motverka äldres psykiska ohälsa. Varje dag tar en senior livet av sig på grund av bristande resurser och kompetens. Det kan vi aldrig acceptera.

Politikernas löften förpliktigar. SPF Seniorerna kommer att följa upp alla dessa löften för att matcha dem mot våra medlemmars krav. Ett tryggt liv för Sveriges två miljoner seniorer – det är det vi vill få efter valdagen den 9 september.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2018-06-18
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas