Tyck! | Ingvar Fridell

Vi måste få del av det välstånd vi skapat

Jag håller med Bengt Lidström om att garantipensionärerna har det sämst. Hundratusentals är fattigpensionärer som inte når upp till gränsen för fattigdom. Det övriga som han anför är däremot till stor del fel.

Publicerad 2015-06-29

Pensionssystemet är så underfinansierat – med cirka 25 procent – att första årets pension skulle bli extremt låg, varför det ökades med cirka 18 procent. Utan detta tillägg skulle det inte vara möjligt för hundratusentals pensionärer att leva på det första årets pension, och många skulle inte ens kunna göra detta trots 40 års yrkesarbete eller mer.

Men tillägget betalas inte genom avgifterna, utan av pensionärerna själva genom ett avdrag efter det första året med 1,6 procent varje år. Pensionen blir därför mindre ju äldre man blir, trots att det då tillkommer nya kostnader.

Genom denna utveckling får pensionärerna inte den del , som de har rätt till, av det välstånd som de skapade när de yrkesarbetade. Eftersom alla har lika värde måste yrkesarbetande och pensionärer behandlas lika, och pensionerna därför ha samma utveckling som lönerna.

Den viktigaste orsaken till problemen i pensionssystemet är därför den stora underfinansieringen. Systemet kommer inte att ”hålla till nästa istid”, som den mest ansvarige politikern,Bo Könberg fp, påstod. Det skulle redan ha kollapsat., om man inte gjort konstgrepp och dolt försämringar av pensionerna.

Ingvar Fridell

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas