Hur farligt är AstraZenecas vaccin?
Foto: Getty Images
Blogg | ingmar skoog blogg

Hur farligt är AstraZenecas vaccin?

Ingmar Skoog har fått sin första dos av AstraZenecas vaccin. Han oroar sig för allvarliga biverkningar, men inser att resan till sjukhuset är farligare än vaccinet och att det är större risk att han skall smittas och avlida i covid-19 än att han skall få allvarlig biverkan av vaccinet.

Ingmar Skoog
Publicerad 2021-04-15

För en vecka sedan fick jag första dosen av AstraZenecas vaccin. Detta efter att sjukvården i Göteborg beslutat att de doser av vaccinet som tilldelats sjukvården nu skall ges till personal över 65 år. Visst kändes det lite nervöst att få vaccinet efter alla larmrapporter, ungefär som man känner sig lite orolig när man flyger trots att man vet att resan till flygplatsen är farligare än flygresan. För mig som 67-årig man var det alltså statistiskt farligare att åka till vaccinationen på Mölndals sjukhus än att ta AstraZenecas vaccin. Hittills har jag bara haft lite illamående, som kom efter tre dagar, som möjlig biverkan.

Farligare att åka till vaccinationen på Mölndals sjukhus än att ta AstraZenecas vaccin

Igår meddelade Danmark att man beslutat att inte ge AstraZenecas vaccin på grund av risken för allvarlig biverkan, det vill säga risken att insjukna i en kombination av blodproppar och blödningsbenägenhet. Risken bedömdes som 1 på 40 000. Siffror från EU tyder på en risk på mellan 1 på 100 000 och 1 på en miljon. Storbritannien verkar ligga på en på 200 000. Med tanke på de svåra symtomen borde underrapporteringen vara låg. De som fått den allvarliga biverkan har dessutom varit under 65 år. Även om den här biverkan är fruktansvärd för de drabbade och deras anhöriga måste risken jämföras med att lite drygt 1 på 1000 av alla svenskar har avlidit i covid-19. Bland personer över 70 år utan äldrevård har 1 av 500 avlidit i covid-19. Av personer på äldreboende har 1 av 15 avlidit i sjukdomen. Beslutet i Danmark innebär att fler människor avlider av uteblivet vaccin än av vaccinet. I Danmark sa man dessutom märkligt nog att de som fått första dosen av AstraZenecas vaccin skall få ett annat vaccin som andra dos. Effekten av det har vad jag vet inte studerats.

Andelen av avlidna av covid-19 som bor på äldreboende har minskat från 43% till 14%

Att vaccin har effekt visar de senaste siffrorna från Socialstyrelsen. Fram till 21 mars i år var 43% av de som avlidit i covid-19 personer som bodde på äldreboende. Från 21 mars till 11 april var den  andelen 14%. Alltså en rejäl minskning.

När det gäller vaccinet så är det viktigt att tänka på att första dosen verkar ge ett mycket starkt skydd mot allvarlig sjukdom (efter cirka 2 veckor), men man kan fortfarande bli sjuk i lindrigare former av covid-19 och man kan fortfarande smitta sin omgivning om man blir infekterad. Man skall alltså fortsätta att vara försiktig, inte minst av hänsyn till sin omgivning.

Tack till Seniorens läsare

Innan jag avslutar detta blogginlägg vill jag tacka Seniorens läsare för utmärkelsen Årets Senior. Jag känner mig mycket hedrad och glad över den utmärkelsen.

Ingmar Skoog
Publicerad 2021-04-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas