Årsmöte med parentation för SPF seniorerna i Kvänum
Landet runt

Årsmöte med parentation för SPF seniorerna i Kvänum

Publicerad 2017-03-13

Omkring 110 medlemmar kunde ordförande Rolf Hällsås önska välkomna till årsmötet i  Kvänums församlingshem. Programmat började med parentation, där SPF- kören medverkade med sång under Emily Lundgrens ledning. Carlo Hansen spelade Albinonis Adagio på fiol och Emily Lundgren ackompanjerade på orgel. Isa-Maj Malmberg läste tre dikter av Atle Burman mellan sångnumren. Diakoniassistent Maria Lindblom talade varmt om livets och människans värde medan Liisa Holm tände ljus för de åtta medlemmar som avlidit under året.

Efter minnesstunden tog de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna vid. Eva Pettersson valdes till ordförande för årsmötet och Gudrun Berntsson valdes till sekreterare. Alla val var väl förberedda. Valberedningen hade gjort ett styvt jobb. Dagordningens punkter klubbades igenom snabbt och effektivt. Till styrelseordförande efter avgående ordförande Rolf Hälsås valdes Birgit Hansen. Viceordförande Lars Johansson omvaldes. Det blev omval även av sekreterare Gudrun Berntsson och kassör Göran Persson. Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av elva ledamöter och valberedningen av fyra. Ombud, kontaktpersoner och ansvariga för olika kommittéer och aktiviteter blev valda. Det beslutades att årsavgiften för 2017 är oförändrad 225 kr. Sven Månsson valdes till KPR representant med S-O Johansson som ersättare. Lars Johansson valdes till rekryteringsansvarig. Lea Leinonen valdes till ansvarig för medlemsregistret och IT.

Efter årsmötet tog avtackningarna vid och avgående funktionärerna fick var sin röda ros. En röd ros utdelades även till dem som under året fyllt 90 år. Rolf Hällsås fick två röda rosor och rungande applåder för sin förtjänstfulla insats som ordförande för föreningen. Rolf Hällsås informerade om kommande aktiviteter och resor och Anders Gröndahl informerade om en aktiv studiedag i surdegsbakning, innan det var dags för smörgåstårta och kaffe. Lottdragning avslutade årsmötet. Nästa månadsmöte är 23 mars med Birgit Hansen som ordförande.

Publicerad 2017-03-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas