Landet runt | SPF Västernorrland

Boende för äldre berättades det om hos Gaffelby

SPF Västernorrland
Publicerad 2015-01-30

Den 29 januari hade SPF Seniorerna Gaffelby terminens första månadsmöte , förvånansvärt välfyllt i det ruskiga vädret. Kommunens utredare , när det gäller boende för äldre, Mats Abramsson, berättade medryckande och lättförståeligt om såväl pågående som planerade äldreboenden.Vad som är äldreboenden  kan diskuteras över tid eftersom vi blir allt fler som behöver vård. Vi lever allt längre, behöver fortsatt omsorg efter sjukhusvården och behöver avlastningsplatser innan vi kan få plats i ett eget boende. Det ökade antalet demenssjuka innebär behov en viss sorts boende och kommunen har ex vis några lägenheter för utåtagerande och störande personer. Han visade  ritningar över främst Granlunda som nu byggs om och berättade övergripande om hur man planerat. Det planerade äldreboendet på  kajen gav många frågor som  inte hann besvaras men det går bra att ringa honom på Sundsvalls Kommun. En god soppa hjälpte också till att prata om att vi snart är där. Bengt Olof berättade om vårens program.

Birgit Lundgren

SPF Västernorrland
Publicerad 2015-01-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas