Landet runt | SPF Västerbotten

Sjukgymnast informerade om artros

SPF Västerbotten
Publicerad 2016-10-25

Efter att ha förlagt några träffar till andra ställen var Församlingsgården åter mötesplatsen för SPF Seniorerna Pärlan Vindeln. Drygt 100 personer samlades för att lyssna till sjukgymnast Eva Ludvigsson, som inbjudits för att informera om artros.

En ledsjukdom som bryter ner ledbrosket och kan drabba alla leder där det finns brosk. Det som oftast omtalas är höft- och knäartros, då det kan orsaka stora besvär. Sjukdomen drabbar mest äldre, kvinnor oftare än män. En annan riskfaktor är övervikt.

Typiska symtom är stelhet och smärta. Den viktigaste behandlingen är den dagliga träningen med promenader eller cykling, rörelseträning, gärna i vatten. Ett av tio fall leder till operation.

Ett bra sätt att lära om sjukdomen är artrosskola, där man också får anpassade träningsprogram. Föredraget avslutades med frågestund.

Ordförande Kenth Ärletun tackade Eva för en uttömmande genomgång och överlämnade en blomma.

Därefter informerade han från senaste Pensionärs- och tillgänglighetsrådet, blad annat om planerade neddragningar inom äldreomsorgen. Med anledning av detta har Pärlans styrelse lämnat en skrivelse till socialnämnden, där man uttryckt stor oro inför en sådan förändring. Kenth påminde även om kommande aktiviteter, inte minst lunchträffen som blivit ett omtyckt inslag i Pärlans program.

Efter fikat stod Ärletuns musikkryss på programmet, där man bordsvis hjälptes åt. För sången och musiken svarade kryssmakaren själv. De lag som lyckades lösa uppgiften premierades med godis.

Mötet avslutades med dragning i lotteriet.

Ulla Flumé

 

 

 

SPF Västerbotten
Publicerad 2016-10-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas