SPF seniorerna Edabygden besöker Skotterud och dess seniorboende
Landet runt | SPF Värmland

SPF seniorerna Edabygden besöker Skotterud och dess seniorboende

SPF Värmland
Publicerad 2017-05-11

Vad skiljer vardagen som pensionär i Norge och Sverige?

Vad skiljer de båda länderna åt i stort och smått?

SPFseniorerna Edabygden besöker Norska Skotteruds seniorboende/äldreboende för att få den verkliga bilden.

Redan innan resa dit, vet vi en del, norrmännen har sina återkommande inköpsresor till Charlottenberg, där mat, tobak, sprit och rep- och underhåll av bilen sker. Detta ger stora årliga besparingar.

Efter en kort bilresa kommer vi till Skotterud.

Besöket sker av flera orsaker, att se olikheter men också att Skotterud är med i ett riksprojekt.

Norge har ett projekt där 4 kommuner är utvalda att ingå – Eidskog, Tromsö, Sortland och Kristiansund.

Huvudmålet för projektet är att ta bort oönskade variationer mellan sjukhem i olika kommuner, och införa ett samordnat kvalitetssystem som skall förenkla jobben både för ledningen och de anställda.

Vinsten för patienterna och anhöriga skall vara bättre kvalité och mer öppenhet i förhållande till tjänsterna de erhåller.

Dagens program börjar med information om ekonomi, boendeformer, verksamheterna och samarbetet mellan dessa, därefter sker en rundvandring som avslutas med lunch.
Den Norska pensionsskatten är 15%, vi svenskar betalar 30%, det dubbla!

Det mesta finns inom äldre- och hemsjukvården är kostnadsfritt.

Hela anläggningens lönekostander 200 miljoner Nrk.

Cirka halva Eidskogs kommuns budget går till Helsetjänsten.
Själva anläggningen, Skotterudtunet, Koppangtunet med flera boenden inom området samt läkarcentrumet, innehåller allt ett äldreboende kan önska sig samlat inom ett område.

Där finns givetvis all behövlig sjukvårdspersonal, personal som följer med vid läkarbesök, sjukgymnast/arbetsterapeut för utval av hjälpmedel, motionsredskap, frisör, fotvård, posthantering och lunchrestaurang.
Helsetun/sjukhemmet, som ligger inom anläggningen, där finnas det ett 60-tal sängplatser.

Där finns också all administartion som berör sjuk- och äldrevården i Eidskogs kommun.

Här finns lunchrestaurangen vi besökte.

Anhöriga till de boende har bildat en frivillighets förening, kallad Stötteföreningen vid Eidskogs sjukhem/Helsetun. De kör bla. ut mat kostnadsfritt för patienten.

Allt arbete genomsyras av samarbete mellan de olika verksamheterna.

Arbetsmässigt finns det 3 temaområden: mat, aktivitet, omsorg vid livets slut.

Kvalitetssystemet har 5 huvudområden: ledning, struktur och process, kunskapsbaserad praxis, innovation och patientresultat.

Vi vill tacka Lena, Gina, Gunn och Solveig för ett trevligt besök.

VI som genomförde besöket var SPF seniorerna Edabygden, 2 tjänstkvinnor från Eda kommun

SPF Värmland
Publicerad 2017-05-11
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas