SPF Seniorerna fyllde Ordenssalen med politiker i ”Heta stolen”
Landet runt | SPF Jämtland
Vice ordföranden Martin Rolén som överlämnat tulpaner till Daoson och Svensson. Foto: Sven Olof Andersson.

SPF Seniorerna fyllde Ordenssalen med politiker i ”Heta stolen”

SPF Jämtland
Publicerad 2019-09-25

Cirka 100 personer hade mött upp då SPF Seniorerna Östersund hade sitt månadsmöte på Gamla teatern i Ordenssalen.

Saranda Bajraktari informerade om projektet ”Säkra steg”. Fallolyckorna är en av de vanligaste olyckorna som drabbar äldre människor. Det är viktigt att pensionärsorganisationerna engagerar sig i dessa frågor och det var en bra information som Saranda framförde.

Sedan några år tillbaka har SPF Seniorerna Östersund arrangerat en programpunkt med namnet ”Heta stolen”. Denna gång var det kommunalrådet Bosse Svensson och oppositionsrådet Niklas Daoson som hade bjudits in. De hade fått ett antal frågor ca en vecka före sammankomsten och gav utförliga svar på de flesta frågeställningarna.

  • Beslutet om utredning av pensionärernas bussresor har nu tagit lite fart och det skall komma något förslag från miljö o samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Länstrafiken. Åhörarna var missnöjda över att det inte hänt något under tiden från kf:s beslut den 23 oktober 2017.
  • Både hyresgästerna och kommuninvånarna drabbas av det försämrade resultatet för Östersundshem!
  • Kommunen planerar för att kunna möta den åldrande befolkningens behov av omsorg och vård i Östersund kommun det närmaste decenniet.
  • Bemanningsfrågorna för att kunna bemanna äldrevård med kompetent personal och för att ge trygghet till den äldre människan är viktiga uppgifter.
  • Det finns utredningsförslag som kan resultera i att KPR placeras under kommunstyrelsen.
  • Östersunds kommun skall se till att det finns möjlighet till kontant betalning i sin verksamhet.
  • Det finns projekt på gång för att förbättra tillgänglighet till toaletter mm i stan.
  • Om ca 1½ år kan det komma att påbörjas ombyggnad av Gustav III:s torg? Svensson och Daoson visade upp en stor samstämmighet och de viktiga frågorna för Östersunds utveckling. Svensson pekade på vikten av att planeringen måste ske i hela kommunen.

Stefan Lundin svarade för en fin underhållning som avslutning på mötet då han läste en del av sina egna dikter på Jamska.

Nästa månadsmöte är den 21 oktober – då i samarbete med HjärtLungfonden då professor Thomas Mooe föreläser om stroke!

 

SPF Jämtland
Publicerad 2019-09-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas