Många fallskador kan vara kopplade till alkohol
Hälsa & medicin
Foto Colourbox

Många fallskador kan vara kopplade till alkohol

Medvetenheten om att riskerna med alkohol ökar med stigande ålder måste bli bättre. Nu tackar allt fler nyblivna 75-åringar inom Stockholms läns landsting ja till ett hälsosamtal med sin distriktssköterska.

Publicerad 2011-10-11

Susanne Hellström arbetar intensivt med att lära distriktssköterskorna hur man då för in samtalet på den känsliga frågan om alkohol. Hon har hunnit utbilda hundratals i konsten att föra så kallade motiverande samtal.
– Men det handlar inte om att få folk att sluta dricka utan om att lära ut vilka riskerna är när man är äldre.
Susanne Hellström, själv distriktssköterska sedan mer än 20 år, har sett förändringen hemma hos många äldre. Alkoholen har blivit mycket vanligare.
– Jag är helt säker på att många fallskador i hemmet är kopplade till alkohol.

Sämre njurfunktion
Det finns en rad risker med att dricka alkohol som är specifika för just äldre. Man tål mindre till följd av att njurfunktionen minskar och kombinationen med läkemedel kan vara förödande.
– Jag tror att detta riskabla drickande ökar bland våra äldre.
Medvetenheten om detta måste bli större i samhället och hos de äldre. Annars riskerar den enskildes lidande och samhällets vårdkostnader att bli ohanterliga.
Pensionärsorganisationerna kan göra viktiga insatser, tror Susanne Hellström. Temakvällar exempelvis. Ett mål kan vara att få oss att dricka lite klokare.
– Det får inte bli att man tror att det handlar om att förbjuda, för då handlar det inte heller längre om ett hälsobudskap, betonar Susanne Hellström. En hörnsten i vår hälsa handlar om social gemenskap och då har alkoholen en plats i vår kultur.
– Därför kan målet inte vara att alkoholen till varje pris ska bort.

70 procent av alla 75-plussare som erbjuds hälsosamtal tackar ja. Samtalsmetoden utgår från vilka vanor man har när det gäller fysisk aktivitet, kost, tobak och alkohol.
– Det blir ofta ett trevligt sätt att kommunicera. Distriktssköterskan talar inte om vad de ska göra, men ändå blir det en styrande metod, genom att man ställer rätt sorts öppna frågor och tillsammans reflekterar kring vad som bör och kan förändras.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas