Nyheter

Äldre kritiska mot tidspressad hemtjänst

Trots mångårig kritik från äldre tycker fortfarande var femte med hemtjänst att personalen bara ibland, sällan eller aldrig har tillräckligt med tid. Det framgår av Socialstyrelsens årliga undersökning till alla med äldreomsorg.

Publicerad 2015-10-23

På äldreboendena är var fjärde fortsatt missnöjd med möjligheterna att vistas ute, visar undersökningen som presenterades på fredagen.

Förtroendet för personalen är visserligen högt, men i sjunkande – från 59 till 55 procent i hemtjänsten och 46 till 43 procent på äldreboendena sedan 2013.

Åtta av tio med hemtjänst bor ensamma och majoriteten är kvinnor. På punkt efter punkt har de sämre erfarenheter av sin omsorg, visar undersökningen.

Exempelvis svarar 24 procent av de som bor själva att de sällan eller aldrig kan påverka när personalen kommer, mot 16 procent av de samboende.

Ensamboende känner sig överlag något mindre trygga och är inte lika nöjda med möjligheten att påverka hur hjälpen ges och hur personalen utför arbetet.

– En möjlig förklaring är att äldre som bor ensamma kan ha svårare att göra sin röst hörd – de som bor med en nära anhörig kanske har lättare att föra fram hur de vill ha det. Resultatet är en signal till hemtjänsten att arbeta mer för att uppmärksamma behoven hos ensamboende, säger Ulrika Ingelsson, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Tredje året

Det är tredje året i rad som Socialstyrelsen frågat alla äldre med äldreomsorg vad de tycker om sin vård och omsorg.

Totalt var det 131 938 personer som svarade på årets enkäter – 91 690 personer med hemtjänst i ordinärt boende och 40 248 personer på äldreboenden.

I likhet med tidigare år deltog ungefär hälften av de äldre med hemtjänst helt på egen hand i undersökningen. På äldreboendena har bara en av tio svarat själva. Övriga besvarade enkäterna med biträde av eller genom någon annan person, till exempel en anhörig.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas