Enade kvinnor stärker seniorer
Nyheter | Samverkan
Synkroniserad senior kvinnokraft i Almedalen: Christina Rogestam (t v), Berit Bölander och PROs första kvinnliga ordförande någonsin Christina Tallberg. Foto: Jan Arleij

Enade kvinnor stärker seniorer

- Vi har nu en kvinna som ordförande i var och en av våra organisationer. Det har haft betydelse för att vi drivit frågan om kvinnors dåliga pensioner särskilt hårt.

Jan Arleij
Publicerad 2017-07-03

Det sa SPF Seniorernas just avgångna ordförande Christina Rogestam på det seminarium i Almedalen där Arena Äldreforum motiverar sin satsning på att låta landets tre största pensionärsorganisationer gå i takt för att vinna uppmärksamhet och genomslag för viktiga seniorfrågor.

Årets upplaga av Almedalen är unik när det kommer till seniororganisationernas agerande. I stället för att ”köra egna race” väljer man att samverka.

– Ska vi göra avtryck och påverka politikerna så är det i år. 2018 är det valår och då är det för sent. News55 blev en katalysator, och därför gör vi den här gemensamma satsningen just i år, sa Christina Rogestam.

PROs ordförande Christina Tallberg hakade på:
– Styrkan i våra organisationer är att vi är så många. Det har betydelse att så många äldre är organiserade, ungefär hälften av landets pensionärer, eller långt över 800 000 seniorer.

Stor okunskap

SKPF Pensionärernas ordförande Berit Bölander framhöll att okunskapen om många utsatta äldres ekonomiska situation är stor, och att en samverkan mellan pensionärsorganisationerna av Almedalsmodell kan vara ett sätt att nå ut bättre med mer kunskap.
– Vi måste nöta på med att få ut hur vardagssituationen ofta är för pensionärer med låg pension. Kunskapen om hur det ser ut är fortfarande märkligt dålig bland folk.

Utbilda riksdagen

Det här går igen på olika nivåer i samhället, menade Christina Rogestam.
Den parlamentariska Pensionsgruppen vet en hel del vid det här laget om inte minst äldre kvinnors ofta utsatta ekonomiska och därmed också sociala situation.
– De vet ganska mycket, men det gör inte stora delar av de övriga ledamöterna i riksdagen. Vi försöker få till en bred diskussion om pensionerna i hela riksdagen och i hela samhället, för det är först då vi får upp det riktiga förändringstrycket.
Varje dag under Almedalsveckan kommer enskilda politiker i Pensionsgruppen att ställa upp på tuffa utfrågningar i Äldreforums regi.
– Det har de gjort förr också. Men gruppen som helhet har ännu inte vågat träffa oss tre damer, sa Christina Rogestam, och såg på Christina och Berit.

Tandvården

Matlådor och måltidsglädje, en förbättring av Socialtjänstlagen och bättre utbildad hemtjänstpersonal är andra områden som de tre organisationerna är överens om att driva framåt.
– Tandvården är en annan viktig fråga för oss, fortsatte Christina Rogestam.
Det är dyrt att gå till tandläkaren, och för många äldre finns inte pengarna helt enkelt, noterade de tre ledarna krasst.
– Tänder är en del av kroppen och då borde tandvården också komma med som en del av högkostnadsskyddet i sjukvården, slog Christina Rogestam fast och påbörjade därmed det särskilda uppdrag som SPF Seniorernas kongress beslutade om så sent som 13-15 juni i Gävle och som innebär att förbundsledningen aktivt och med förnyade ansträngningar ska driva kravet.

Fortsatt kvinnokraft

Christina Rogestam efterträds av Eva Eriksson som förbundsordförande. Eva Eriksson finns också med i Almedalen, och kommer att företräda SPF Seniorerna i olika sammanhang under veckan.

Jan Arleij
Publicerad 2017-07-03
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas