Kvinnor och småföretagare saknar trygghet
Nyheter | Almedalen

Kvinnor och småföretagare saknar trygghet

Kan för bra pensioner leda till att folk slutar jobba för tidigt? Hur pensionssystemet ska hålla för framtiden togs upp i Äldreforum.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-07-05

Gör en total översyn av pensionssystemet. Det var SPF Seniorernas förra ordförande Christina Rogestam, PROs ordförande Christina Tallberg och SKPFs ordförande Berit Bölander helt överens om under seminariet ”Vad händer med pensionspengarna?” på onsdagsförmiddagen under Almedalsveckan.

Ingen trygghet

Seminariet inleddes med en genomgång av Anders Thoré, pensionssakkunnig på PRO som menade att dagens pensionssystem inte uppfyller sina egna syften, att skapa trygghet.

– Den genomsnittliga allmänna pensionen är 10 000 kronor för kvinnor och 13 500 kronor för män, sade han.

Inte ens med tilläggspensioner kommer den genomsnittliga pensionen för kvinnor över 13 700 kronor.

Inte hängt med

Pensionerna var tänkta att följa inkomstutvecklingen i samhället för att pensionärer skulle få ta del av standardhöjningen. Ändå har medellönen ökat betydligt mer än medelpensionen sedan 2003. Då utgjorde pensionen i genomsnitt 40 procent av medellönen, idag utgör de 35 procent, enligt Anders Thoré.

– Hälften av alla kvinnor över 65 har garantipension.

Följdeffekter

Olle Settergren från Pensionsmyndigheten påpekade att alla förändringar på pensionssystemet i sin tur ger effekter någon annan stans, i synnerhet om man inte vill tillföra nya pengar till pensionssystemet.

– Hela pensionssystemet är underfinansierat. Vi måste hitta sätt att stärka det, sade Christina Tallberg.

– Det visar vikten av att ordentligt utvärdera hur pensionssystemet fungerar och vad det blev av det, sade Christina Rogestam och efterlyste en större diskussion.

– Det är oerhört komplext. Man måste ta helheten.

Kvinnor förlorare

En sådan komplicerande faktor är att den allmänna pensionen ska följa inkomstutvecklingen medan garantipensionen ska följa kostnadsutvecklingen. Det gör att höjningar kan slå ojämnt, vilket Christina Tallberg vände sig mot.

– Vi är eniga med det, sade Berit Bölander.

Hon sade att 80 procent av SKPFs medlemmar är kvinnor och av dem har 62 procent jobbat deltid.

– Varje person ska kunna leva på sin pension, men det kan inte de här kvinnorna. De är beroende av en partner, de är beroende av sitt bostadstillägg. För dem känns det som en stor orättvisa. De har också jobbat hela livet, men har av olika anledningar inte kunnat jobba hela tiden. De kanske har ett slititgt jobb som förstör kroppen.

Hon ifrågasatte att kvinnors jobb i hemmet inte värderas högre.

Förtjänsten suddas ut

Olle Settergren menade att en anledning till att man numera räknar varje intjänad krona istället för de mest inkomstbringande åren var för att nyttan av extra arbete ansågs för låg. Men när skatten sänks för dem med lägst pensioner, som jobbat minst, så suddas förtjänsten med att jobba längre ut.

Arbetsmiljö viktig

Hur ser ni på höjd pensionsålder, undrade moderatorn Helena Blomquist från News55.

– Vi har inte sagt nej till höjd pensionsålder, men man måse kolla på vilka grupper som kan jobba längre. Kvinnor inom vård och omsorg kan knappt jobba fram till pension som det ser ut idag, sade Berit Bölander.

– Vi kan tänka oss en högre pensionsålder. Men då måste det finnas förutsättningar för också de stora grupperna att kunna jobba lite längre. Arbetsmiljöfrågan är väldigt, väldigt viktig betonade Christina Tallberg som också poängterade att LAS-åldern måste höjas om pensionsåldern höjs.

Småföretagare drabbas

Christina Rogestam påpekade att det även är många småföretagare som arbetat hårt och ändå hamnar i gruppen med låga pensioner, då de inte haft kapital att betala in tjänstepension. Hon höll med om att arbetsmiljön är viktig, men var betydligt mer positiv än de båda andra till en höjning.

– Vi anser att det är en nödvändighet.

– Medellivslängden har ökat med 2,4 år sedan man tog beslutet om pensionsålder. Man räknade med att det skulle ha varit ett år.

Hon poängterade att de pengar som betalas ut i pension kommer från pensionsavgifter som betalas in av de som jobbar nu, vilket gör det extra viktigt att många jobbar längre.

Risk med för hög pension

Olle Settergren efterlyste en diskussion kring varför arbetsgivare och fack är okej med att avsättningen till pensioner är större för höginkomsttagare än för låginkomsttagare. Han såg en risk i att för bra pensionsförsäkringar för välavlönade grupper gör att de går i pension tidigare än nödvändigt.

Han önskade att pensionärsorganisationerna tog tag i frågan om var någonstans gränsen skulle gå. Ju högre grundnivå, desto lägre incitament att jobba, menade han.

Totala översyn

– Vi vill gärna ha en rejäl diskussion med pensionsgruppen. Problemet är att pensionsgruppen sagt nej till att träffa oss gemensamt. Vi får bara träffa dem en politiker i taget, sade Christina Rogestam.

– Det behövs en total översyn av pensionssystemet, sade Berit Bölander.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-07-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas