Pensionärer tar för sig på internet
Nyheter | Genombrott
Foto Colourbox

Pensionärer tar för sig på internet

Seniorerna tar stora steg framåt när det gäller användningen av internet.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-15

Det framgår av årets upplaga av Svenskarna och internet som släpptes på tisdagsförmiddagen (15/12).

Ett återkommande inslag under presentationen av rapporten var pensionärernas framfart på nätet.

Sociala medier

Över hälften av pensionärerna, 53 procent, är på sociala medier varje dag. Faktum är att Instagram växer mest hos seniorer.

– Pensionärerna känner att de genom att vara på nätet har blivit mer sociala till skillnad från unga, sa Internetstiftelsens expert Måns Jonasson när han presenterade rapportens huvudresultat.

Mer e-handel

2020 har varit ett speciellt år, och ”Svenskarna och internet” har denna gång ett tydligt fokus på hur digitaliseringen påverkats av coronapandemin.

– För många äldre har pandemin inneburit att man på riktigt tagit klivet ut på internet och börjat använda sociala medier mer än tidigare, e-handlat mer, och haft videosamtal med släktingar och vänner, sa Måns Jonasson.

Måns Jonasson.

– Även om många pensionärer har blivit allt mer digitala det senaste årtiondet är det nog nu under pandemin, då många faktiskt tvingats att pröva nya sätt att kommunicera och handla på nätet, som de upptäcker hur bra, roligt och användbart nätet kan vara. Där digitaliseringen tidigare setts som en jobbig process eller ett nödvändigt ont, kanske det nu har visat sig hur roligt det är att videochatta med barnbarnen eller hur smidigt det är att klicka hem mat från webben.

Videosamtal varje vecka

2 av 10 pensionärer har haft videosamtal varje vecka under pandemin

Dölj faktaruta

E-handeln har alltså ökat rejält. Flest nya e-shoppare återfinns bland de allra äldsta, från 76 år och uppåt.

– Och med den både bankid och swish – nu börjar pensionärerna verkligen komma i kapp. 86 procent har idag skaffat bankid. Den positiva trenden är dessutom mycket stark, säger Måns Jonasson.

När det gäller TV-tittande tar pensionärer alltmer del av playtjänster, här ses en uppgång från 71 procent till 82 procent.

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Man verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Stiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet, stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Dölj faktaruta

I ett kommenterande samtal om rapporten framhöll SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson att utvecklingen med fler pensionärer på nätet är mycket positiv.

– Det är en stor demokratisk framgång för Sverige.

Tufft år

Men det har varit och är en tuff förändring, i synnerhet under coronaåret 2020.

– De flesta seniorerna har varit tvungna att ställa om. På många olika sätt, alltifrån när det gäller sätt att ha kontakt med familjer, beställa läkemedel och söka information på sociala medier.

– Det har varit en dramatisk förändring, även om vi under senare år sett pensionärer bli mer digitala.

Bara början

Eva Eriksson underströk fördelarna med att alltfler seniorer är med på internet.

– Det är också bra för samhället. Vi talar ju om två miljoner medborgare som är seniorer.

Eva Eriksson.

Att pensionärer under 2020 har tagit stora steg när det gäller olika områden – från e-handel, chatsamtal, videosamtal, streaming, vårdbesök till sociala medier – är en utveckling som kommer att fortsätta, fortsatte Eva Eriksson.

– Jag är helt övertygad om det. Det här är bara början. Föreningsliv bärs ofta upp av många äldre människor. Ställer man om det civila samhället så måste också vi seniorer lära oss att använda de här nya verktygen.

Är de äldre redo att ta ytterligare kliv? frågade Internetstiftelsens Jannike Tillå.

– Jadå, man är redo för nya satsningar. Man är redo för fortsatt, livslångt lärande. Det är så viktigt att alla kan vara med, sa Eva Eriksson.

– Många har dock inte ekonomiska möjligheter att skaffa sig de digitala redskap och verktyg man behöver. Därför behöver också samhället ta ett ansvar så att fler kan bli delaktiga.

Tar del av vård och kultur

Pensionärerna har alltså använt digitala vårdtjänster mer under pandemin än tidigare, det gäller särskilt de allra äldsta. Bland internetanvändare som är 76 år eller äldre har nära 7 av 10 nyttjat någon digital vårdtjänst, och var fjärde internetanvändare i det åldersspannet har sett ett kulturevenemang live på internet under pandemin. Och många pensionärer uppger att de vill ägna sig åt digitala aktiviteter i högre utsträckning även efter pandemin.

Källa: Internetstiftelsens rapport

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-12-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas