Nyheter

Kommentar: S och MP måste leverera direkt

Socialdemokraterna och Miljöpartiet siktar på att bilda ny regering. Lyckas det har man en rad löften till landets seniorer att leva upp till redan i första budgeten som ska läggas fram nästa månad.

Publicerad 2014-09-15

Svenska folket har sagt sitt. Men vilka äldrepolitiska vallöften kommer att förverkligas om Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildar regering?

Tre saker som ovillkorligen måste levereras, och det omgående – annars väntar svekdebatt och förtroendekris. Något man inte har råd med efter Sverigedemokraternas kraftiga valframgång, som statsvetarna till stor del tror hänger samman med partiets utställda löften till de många äldre väljarna.

1) Skattesänkningen.

S har lovat att sänka pensionärsskatten i tre steg. De två första ska tas under kommande mandatperiod, och det allra första ska tas om tre månader, vid årsskiftet.

Socialdemokraternas löfte är att från 1 januari sänka pensionärsskatten med 1,8 miljarder. Alla pensionärer ska omfattas. För de cirka 100 000 personer som har full garantipension innebär det att skatteklyftan helt försvinner.

Ytterligare 2,2 miljarder från tidigast 1 januari 2016 men senast under året 2016. Den sänkningen ska ta bort skatteklyftan för den som har en pension upp till 12 000 kronor.

Det tredje steget är kopplat till partiets jobbmål om EUs lägsta arbetslöshet och är satt till 2020, alltså först halvvägs in i nästa mandatperiod. Om målet överhuvudtaget nås, vill säga.

2) Bemanningen i äldreomsorgen.

Ett av Socialdemokraternas huvudnummer i valrörelsen var att satsa på så kallade traineejobb i äldreomsorgen. Det skarpa löftet är ”20 000 ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen”. De arbetslösa ungdomarna ska samtidigt få relevant yrkesutbildning till undersköterska.

Utöver traineejobben har såväl S som MP drivit igenom Socialstyrelsens nya föreskrifter för bemanning på landets alla särskilda boenden (vård- och omsorgsboenden). Föreskrifterna ska träda i kraft om ett halvår (31 mars). Kommunerna kräver genom sin intresseorganisation (SKL) att regeringen skickar med pengar till bemanningsökningen, värderad till mellan 16 och 18 miljarder kronor.

Här har S och MP inte ställt ut några löften om öronmärkta pengar, men den nya regeringens förmåga att leva upp till vad man de senaste fyra oppositionsåren har krävt av alliansregeringen kommer att skärskådas noga, inte minst av pensionärsorganisationerna.

3) Kvaliteten i äldrevården.

Socialdemokraterna har lovat att satsa två statliga extra miljarder för en bättre sjukvård genom fler anställda och ”en bättre sjukvård för äldre”. Återstår att se om man bygger vidare på alliansregeringens storsatsning på de mest sjuka äldre eller om allt går till personalförstärkning.

S har också sagt att man ska tillsätta en utredning som ska se över hur välfärden ska styras. Här kommer man troligen att försöka svalka ner de glödheta frågorna om hur vinster i välfärden ska hanteras, men också hur ersättningssystem i sjukvården som man har kritiserat ska reformeras.

Miljöpartiets löften till de äldre har varit få och vaga. I valmanifestet förbinder man sig att anställa fler i äldreomsorgen: ”Istället för skattesänkningar gör vi statliga investeringar i /…/ fler medarbetare i vården och äldreomsorgen”.

När det gäller vinster i välfärden har Miljöpartiet i valmanifestet en hög svansföring som kan bli svår att faktiskt leva upp till i en regeringskoalition med S. MP vill ”reglera så att eventuella vinster i offentligt finansierad välfärd återinvesteras i verksamheten och idéburna aktörer kan främjas”.

Flera äldrepolitiska krav och löften har ”förlorat” i riksdagsvalet 2014. Två av de viktigaste:

* Med S och MP kommer ingen tvingande lagstiftning om införande av LOV, Lagen om valfrihetssystem, i landets kommuner.

* Återstår att se om S och MP tänker låta alliansens populära löften om rätt till äldreboende för alla 85-plussare med hemtjänst och en storsatsning på matens kvalitet i äldreomsorgen gå förlorade.

En hjärtefråga för SPF – att skrota landstingen i syfte att skapa en vård och omsorg om sjuka äldre som ser till hela människan och inte de enskilda diagnoserna – tappade terräng i och med valresultatet.

Kristdemokraterna har det på sin agenda, men när man nu tvingas lämna socialdepartementet i från sig så försvagas samtidigt det maktpolitiska stödet för ett förstatligande.

Kommentar:
Jan Arleij

Så gick valet

Efter kontrollräkning av valnattens resultat:

Moderaterna 23,3 procent

Centerpartiet 6,1 procent

Folkpartiet 5,4 procent

Kristdemokraterna 4,6 procent

Socialdemokraterna 31,0 procent

Vänsterpartiet 5,7 procent

Miljöpartiet 6,9 procent

Sverigedemokraterna 12,9 procent

Feministiskt initiativ 3,1 procent

Övriga 0,9 procent

Mandatfördelningen i riksdagen:

Moderaterna 84 mandat

Centerpartiet 22 mandat

Folkpartiet 20 mandat

Kristdemokraterna 16 mandat

Socialdemokraterna 112 mandat

Vänsterpartiet 21 mandat

Miljöpartiet 25 mandat

Sverigedemokraterna 49 mandat

Källa: Valmyndigheten

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas