Så mycket vill ministern satsa på pensionerna
Nyheter | Hoppfullt
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Foto Tomas Södergren

Så mycket vill ministern satsa på pensionerna

Mer pengar in i pensionssystemet, lovar regeringen. Viktigt besked, men konkreta beslut lyser med sin frånvaro, varnar SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-10

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) gav i en tidningsintervju i onsdags beskedet att pensionssystemet nu måste få ett tillskott med 20 miljarder per år.

Hon vill också se ett beslut om detta i riksdagen före nästa val 2022.

Som tänkt

Annika Strandhäll vill se att avgiften till den allmänna pensionen höjs till 18,5 procent av inkomsten, alltså den nivå som egentligen var tänkt från början.

– Vi har analyserat vad det skulle ha inneburit om avgiften hade legat på 18,5 procent under den period vi har bakom oss. Vi räknar med att det i snitt hade gett 8 procent högre pension än vad vi ser idag, säger Annika Strandhäll till Svenska Dagbladet.

Inget beslut

Ministerns besked är välkommet, enligt SPF Seniorerna som tillsammans med övriga pensionärsorganisationer under en följd av år har krävt just att avgiften verkligen når upp till de en gång beslutade 18,5 procenten.

– Men vi oroar oss över att politiken inte klarar av att fatta de nödvändiga beslut snabbare, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Det är inte Annika Strandhäll eller ens regeringen som ensam äger frågan. Det gör Pensionsgruppen som består av regeringspartierna, M, KD, C och L. Alla ska vara överens om allt om det ska bli något beslut.

Dagens pensionärer

Annika Strandhäll bedömer att högre avgifter och ett längre arbetsliv kommer att ge 70 procent av slutlönen i pension, vilket utlovades av politikerna när pensionssystemet infördes för 20 år sedan.

– Men dessa förstärkningar av finansieringen av systemet ger inte dagens pensionärer någon höjning, något som kritiseras hårt av Eva Eriksson:

– Förändringar måste självklart ge både dagens och framtidens pensionärer en högre allmän pension. Detta krav ställer även LO och flera fackliga organisationer.

Titta på frågan

Annika Strandhäll säger att kreativitet behövs.

– Vi är medvetna om att det finns ett kollektiv som framöver kommer att få alldeles för dåliga pensioner och det kan man laborera med. Vi ska se till att få det underlag vi behöver för att titta ordentligt på den frågan.

Alldeles för vagt, anser Eva Eriksson.

– Vi kräver att få se tydliga, konkreta förslag på hur dagens pensionärer också kan omfattas av ett förstärkt pensionssystem.

Pensionsavgiften

Avgiften till den allmänna pensionen är 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Men den pensionsgrundande inkomsten beräknas först efter en sänkning på 7 procent, ett avdrag för en så kallad allmän pensionsavgift.

Efter detta avdrag återstår alltså bara 17,21 procent på hela inkomsten.

Annika Strandhäll bedömer att om verkligen 18,5 procent betalades in så skulle pensionssystemet förstärkas med upp till 18 miljarder per år.

Grundkonflikten inom Pensionsgruppen handlar om hur man ska betala denna mellanskillnad. En uppfattning är att arbetsgivarna betalar, en annan att staten går in.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-05-10
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas