Nyheter

Stockholm gör om vårdvalet

Politikerna i landstinget i Stockholm tänker om. Ersättningssystemen förändras så att mottagningar med många äldre patienter får mer resurser.

Publicerad 2015-09-14

Kritiken har varit hård mot ersättningssystem som uppmuntrar vården att producera många, korta läkarbesök till mindre vårdkrävande personer.

Priset i form av undanträngning har varit högt för äldre och patienter med komplexa behov, enligt kritikerna.

Sex partier i Stockholms läns landsting har lyssnat och gör nu helt om.

– Vårdcentraler och husläkarmottagningar med en stor andel äldre patienter, patienter med stora eller komplexa vårdbehov och många hemsjukvårdspatienter får större resurser. Omvänt får mottagningar med relativt många läkarbesök, men med patienter med mindre vårdbehov, mindre resurser, skriver företrädare för de sex partierna på DN Debatt.

Det nya ersättningssystemet för primärvården kommer att innebära den största förändringen av vårdvalet i Stockholm sedan införandet 1 januari 2008.

Bland annat höjs ersättningen för patienter över 80 år och för hemsjukvårdsbesök.

En grundbult i det reformerade ersättningssystemet, som träder i kraft vid årsskiftet, är att man inför en högre andel fast ersättning, ”delvis anpassad utifrån vårdbehov”.

60 procent av ersättningen baseras på antalet patienter som valt en viss mottagning. 20 procent av den fasta ersättningen beräknas enligt CNI – Care Need Index, vilket innebär att patienter med ett större vårdbehov ger en högre fast ersättning till mottagning.

Det är nu angeläget att förutsättningarna blir bättre ”för att erbjuda god kontinuitet och individanpassad vård, framför allt för äldre och patienter med långvariga sjukdomstillstånd”, skriver partierna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Undertecknarna

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (FP).
Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (M).
Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (KD).
Karin Fälldin, gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden (C).
Dag Larsson, oppositionslandstingsråd, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (S).
Susanne Nordling, oppositionslandstingsråd (MP).

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas