Nyheter | Balans

Fler äldre politiker i kommunerna

Över en fjärdedel av landets kommunpolitiker har uppnått pensionsåldern, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-30

Därmed återspeglar kommunpolitikerna också sina väljares åldersstruktur. En dryg fjärdedel av alla väljare har passerat 65 år.

Från förra mandatperioden växte andelen kommunpolitiker som är 65 år eller äldre med fyra procentenheter till 27 procent.

Färre förtroendevalda

SCB:s undersökning av de förtroendevalda i kommuner och landsting 2015 visar att antalet politiker fortsätter att minska. Det totala antalet förtroende i kommunerna är drygt 36 800 personer, vilket är cirka 1 200 personer färre än föregående mandatperiod.

Även antalet förtroendeuppdrag minskar i kommunerna. Totalt är det cirka 60 600 uppdrag vilket är cirka 2 000 uppdrag färre än 2011.

Kvinnor, unga och utrikes födda är underrepresenterade bland politikerna jämfört med befolkningen, ett mönster som blir tydligare för tyngre förtroendeuppdrag.

Dölj faktaruta

Andelen äldre förtroendevalda ökar också i landstingen, men från en lägre nivå än i kommunerna och här är andelen något lägre än i befolkningen, konstaterar SCB som har kartlagt läget under 2015.

”Pensionärer har tid”

Håbo kommun har den allra största andelen seniorer i politikerledet, 45 procent.

– Det är lite grann av en sovstad med många yngre människor som pendlar och många äldre människor som gått i pension, säger kommunfullmäktiges 61-årige ordförande Ulf Winberg (M) i en kommentar TT.

Hans förklaring till varför landets politiker blir äldre är att pensionärer har tid att fortsätta.

– Unga människor med familj kan inte ta ledigt från arbetet hur mycket som helst. Man sitter med i en väldig massa nämnder, har uppdrag och det ena med det tredje. Det blir en väldig massa timmar och det klarar inte arbetsgivare, säger Ulf Winberg.

Obalans i riksdagen

I riksdagen råder fortsatt en närmast extremt stor brist på 65-plussare.

Som senioren.se tidigare rapporterat var det bara en handfull som efter senaste riksdagsvalet uppnått 65 år eller mer av de 349 ledamöterna.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Här finns flest äldre politiker

Här är kommunerna med högst andel äldre förtroendevalda, 65+ år

Kommun och procent

Håbo 45
Ovanåker 44
Danderyd 42
Nykvarn 42
Gnesta 41
Smedjebacken 40
Gullspång 40
Hedemora 40
Bjuv 39
Sotenäs 39

Källa: SCB

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-03-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas