Så mycket lönar det sig att jobba vidare
Nyheter | Arbete

Så mycket lönar det sig att jobba vidare

Nu går det att ganska exakt få veta hur mycket det lönar sig att arbeta vidare istället för att gå i pension. SPF Seniorerna har gjort nya beräkningar.

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-04

Beräkningarna, som nyligen publicerats i Expressen, visar hur den disponibla inkomsten växer för den som kan och får jobba vidare under åren 65-69.

Tre exempel:

  • En kvinnlig snittpensionär som kombinerar en halvtidspension med att jobba halvtid får efter skatt 53 367 kronor mer att leva för per år (4 447 kronor i månaden). Motsvarande för en genomsnittspensionär (män och kvinnor sammanräknat) innebär 76 205 kronor mer i plånboken på årsbasis (6 350 kronor i månaden).
  • En snittpensionär som jobbar vidare på 25 procent och lyfter pension på 75 procent får 39 322 kronor mer per år att leva för (3 276 kronor i månaden).
  • En pensionär med garantipension kan genom att jobba olika nivåer av deltid markant förbättra sin ekonomi: från runt 12 000 i månaden till drygt 17 000 i månaden om halvtidspensionen kan kombineras med ett halvtidsjobb.

Staten vinner

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson anser det vara slöseri att inte bättre ta tillvara äldres erfarenhet, eftersom seniorers deltagande i arbetslivet redan är en viktig del av den svenska bruttonationalprodukten.

– Det är viktigt för seniorer att känna att samhället tar tillvara kompetens och erfarenhet så man kan jobba vidare. Lagen om anställningsskydd (LAS) säger att man ska lämna arbetsmarknaden när man är 67 men den här åldern stämmer inte längre eftersom vi blir mycket äldre i dag, säger Eva Eriksson, som vill se att LAS-åldern höjs till 69 år.

Risk för ensamhet

Det finns också starka sociala skäl för att göra det möjligt att fortsätta arbeta även efter 65 år, betonar Eva Eriksson.

– Det är många som inte orkar jobba vidare men en stor grupp vill vara med och tillföra samhället. De sociala aspekterna är enormt viktiga. Det kan innebära ett stort avbräck att lämna sin arbetsplats och för många väntar ensamhet. Samhället tjänar på att fler håller sig friska och mår bra, säger Eva Eriksson till Expressen.

Fler fortsätter

Allt fler seniorer pressas av att det statliga pensionssystemet inte levererar tillräckligt bra pensioner. Nästan var femte pensionär lever under EUs fattigdomsgräns.
Pensionsmyndigheten konstaterar att fler seniorer fortsätter arbeta.

– Vi kan se att allt fler väljer att jobba vidare efter 65. Det är väldigt fördelaktigt skattemässigt samtidigt som man ökar på sin pension. Vi ser också att de flesta som jobbar vidare inte gör det på heltid, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Vill se höjd pensionsålder

Pensionsmyndighetens ordförande Göran Hägglund anser att pensionsåldern måste höjas. Det framhöll han under ett möte den 29 augusti med SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström. Eftersom medellivslängden ökar med över tre timmar varje dygn kommer pensionssystemet i längden att urholkas, argumenterade Göran Hägglund.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-09-04
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas