Så ska förbundet driva pensionsfrågan
Nyheter | SPF Kongress
Foto: Kajsa Juslin

Så ska förbundet driva pensionsfrågan

Den nya förbundsstyrelsen bör fortsätta att kämpa för lika skatt och ett bättre finansierat pensionssystem på det sätt man gjort under den gångna mandatperioden. Men man behöver inte kräva bromsens avskaffande. De beskeden gav kongressen i Jönköping.

Publicerad 2014-06-15

Kongressen sa ja till förbundsstyrelsens samlade svar på samtliga sju motioner i skatte- och pensionsfrågan:

”Kraven på att arbetsinkomster och pension ska beskattas lika och att den automatiska balanseringen i pensionssystemet, den så kallade bromsen, ska avskaffas har SPF med kraft fört fram under hela mandatperioden.”

Senare i svaret skriver förbundsstyrelsen att ”SPF kommer fortlöpande att ställa dessa krav och arbeta för att uppnå resultat för ett rättvist pensionssystem och en rättvis beskattning. Kraven finns även inskrivna i SPFs valmanifest.”

Inget ombud tog till orda när pensions- och skattemotionerna var uppe till behandling på fredagen. Det kan tolkas som att kongressen anser att förbundsledningen arbetat rätt i frågorna om skatt och pension och att man stödjer att kraven också fortsättningsvis bör vara desamma.

Däremot gick Monica Ulfhielm, ombud från Stockholmsdistriktet (och distriktets nyvalda ordförande), en knapp timme senare upp i talarstolen när förbundsstyrelsens förslag till äldrepolitiskt handlingsprogram – ”Mål och Riktlinjer 2015-2017” – skulle diskuteras.

I propositionen till kongressen skrev förbundsstyrelsen i ”Mål och Riktlinjer 2015-2017” under målområdet ”Påverkan och inflytande” att ”Vi ska fortsatt ta striden för rättvis skatt och ett stabilt och väl fungerande pensionssystem, där bromsen – eller backen som vi ju väljer att kalla den – tas bort.”

Monica Ulfhielm vände sig mot den formulering i Mål och Riktlinjer som anger att SPF ska slåss för att avskaffa bromsen.

– Motivet är att vi vet alla hur svårt det är att få pensionsgruppen, oberoende av politisk färg, att göra ingrepp i den tekniska konstruktionen, med hänvisning till att pensionssystemet ska vara stabilt långsiktigt, sa Monica Ulfhielm och poängterade att hon tycker att det är närmast omöjligt att få politikerna att lyssna på det örat.

– Däremot finns det en allt större öppenhet inom pensionsgruppen för att hitta lösningar på problemet med bromsen genom att tillföra pensionssystemet mer ekonomiska resurser. Nu senast diskuteras det att höja taket till pensionsgrundande inkomst.

Monica Ulfhielm föreslog därför att kongressen skulle slopa den del av meningen som handlar om att bromsen ska tas bort, eftersom det också skulle ge förbundsledningen ”en större frihet att föra en dialog för att uppnå ett resultat som är att bromsen inte ska slå till”:

– Det är så vi kan nå framgång. Förbundsledningen ska inte behöva känna sig bunden av ett kongressbeslut hur man ska lösa det här, utan att i frihet i diskussion med pensionsgruppen kan hitta en lösning som tillgodoser de behov som vi vill uppnå.

Efter applåd från ombuden för detta förslag gick förbundsstyrelsens nyvalde andre vice förbundsordförande Kjell Skålberg upp i en replik:

– Jag tror att det skulle vara olyckligt i den här situationen när vi kraftigt har irriterat våra partier att ta tillbaka kravet på slopad broms. Du får bara en varm applåd av Borg och Reinfeldt och de övriga ministrarna.

– Vi bör i stället ha kvar kravet som ett påtryckningsmedel, fortsatte Kjell Skålberg. Vi håller ju på att vända båten i den här frågan tror jag. Då ska vi inte släppa kravet på slopad broms.

Efter debatten gick kongressen till beslut, där Monica Ulfhielms förslag vann efter tydligt stöd av kongressen.

En tolkning av ombudens olika betoningar i pensionssystemsfrågan är att man anser att det viktiga är att förbundsstyrelsen framöver driver krav och för en dialog med beslutsfattarna som leder till att bromsen inte slår till.

Däremot ska man inte känna sig tvingad att kräva bromsens avskaffande. Avgörande är att förbundsledningen argumenterar på det sätt är mest effektivt för att nå målet: att pensionssystemets finansiering förstärks så mycket att bromsfunktionen i praktiken görs överflödig.

– Självklart kan förbundsledningen i fortsättningen välja att kräva bromsens avskaffande, i valrörelsen och i andra sammanhang. Mitt huvudsyfte med ändringen i Mål och Riktlinjer är att förbundsstyrelsen inte under de kommande tre åren ska bakbindas av kongressen att kräva bromsens avskaffande också i lägen när det skulle vara mindre taktiskt eller framkomligt att göra det, sa Monica Ulfhielm till veteranen.se efter debatten.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kraven i korthet

I rapporten till kongressen pekade förbundsstyrelsen på de förslag som fördes fram till regeringen i februari 2013.

Kongressen i Jönköping godkände rapporten och därmed också förbundets krav:

I första hand:

• att premiepensionssystemet avvecklas och att tillgångarna förs över till inkomstpensionssystemet. De enskilda pensionsspararnas behållning krediteras deras nominella konton i inkomstpensionssystemet. Alternativt stängs premiepensionssystemet för ytterligare avgiftsinbetalningar. Fortsättningsvis förs premiepensionssystemet pensionsavgifter till AP-fonderna i inkomstpensionssystemet.

• att överföringarna från AP-fonderna till staten åren 1999–2001 omprövas

• att pensionsavgifter på inkomster över intjänandetaket förs till inkomstpensionssystemet som pensionsavgift i stället för till staten som skatt

• att beräkningsunderlaget för pensionsavgifterna utökas genom att beräkna pensionsgrundande inkomst på taxerad inkomst

I andra hand föreslogs att pensionsavgiften höjs tillfälligt eller tillsvidare

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas