SPF: Gammaldags enögdhet bakom ”pensionsålder”
Nyheter | Möjlighet
Individuell pensonsålder Foto Colourbox

SPF: Gammaldags enögdhet bakom ”pensionsålder”

SPFs förbundsstyrelse beslutade på tisdagen att ställa sig bakom statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande att man på sikt, med en livslängd på uppemot 100 år, skulle ha möjlighet att frivilligt arbeta till 75 års ålder. - Tyvärr har många förenklat och misstolkat budskapet. De har sett det som ett hot, inte som en möjlighet!

Publicerad 2012-03-06

Förbundsledningen konstaterar att det är 100 år sedan folkpensionen infördes, men att de åldersstereotypa föreställningarna fortfarande lever kvar.
– När livslängden ökar och den ”produktiva” andelen av befolkningen krymper borde alla ta sig en funderare över om värderingarna fortfarande är relevanta, skriver man i ett uttalande.

Samverkan över gränser
Förbundsstyrelsen poängterar vidare att framtidens samhälle kräver en samverkan mellan generationerna.
– Desto fler äldre som både producerar, skapar inkomster och konsumerar, desto mer växer ekonomin och desto fler arbetstillfällen kommer att skapas, inte minst för unga.
– Själva företeelsen ”pensionsålder” är ett utslag av en gammaldags enögdhet och bristande ledarskap. I ett modernt samhälle gäller det att inte endast undvika hindren utan framför allt i stället se möjligheterna.

Unga och äldre kan bidra
Förbundsstyrelsen formulerar två slutsatser:
•    ”De unga borde trots pågående utbildning beredas möjlighet att delta i arbete och produktion.”
•    ”Den mogna delen av befolkningen borde få möjlighet att göra det de är bra på, inte bara avstå från att göra det de inte orkar eller arbetsgivarna anser att de inte längre kan!”
– Det handlar om att utnyttja olikheterna istället för att diskvalificera på grund av skillnader!

Tillräcklig pension ett måste
Förbundsstyrelsen diskuterade och formulerade uttalandet under tisdagens sammanträde i Stockholm. Uttalandet avslutas med två markeringar:
•    Att aktivt bidra till samhällets framsteg måste vara en möjlighet för alla.
•    Att ”gå i pension” och uppbära en tillräcklig pension måste vara en rättighet för alla, i synnerhet för dem som känner att de efter ett arbetsliv, som ofta varit alltför tungt, behöver koppla av.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas