Nyheter | Pensioner

Tror på besked om höjd pensionsålder

Det blir en överenskommelse före jul om nya pensionsåldrar. Den bedömningen gör en av Moderaternas viktigaste pensionspolitiker Lars-Arne Staxäng.

Jan Arleij
Publicerad 2017-11-29

Fem moderata riksdagspolitiker med plats i socialförsäkringsutskottet besökte på onsdagsförmiddagen (29/11) SPF Seniorernas kansli i Stockholm.

På dagordningen stod framför allt ett ämne: pensionerna.

SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström och Anna Eriksson, sakkunnig i pensionsfrågor, presenterade förbundets syn på hur systemet fungerar, och vad som inte fungerar, och vilka förändringar som man anser vara nödvändiga.

Pensionsgruppen

Socialförsäkringsutskottet är det utskott i riksdagen som hanterar pensionssystemet.

Men den stora makten över pensionerna finns i den parlamentariska grupp som kallas Pensionsgruppen och som består av regeringspartierna och allianspartierna.

Höjd pensionsålder

Gruppen har under hösten diskuterat om pensionsåldrarna i Sverige ska höjas, främst att skjuta upp rätten att ta ut allmän pension från dagens 61 år till 63 år. Men också rätten att stanna kvar i anställning från dagens 67 år till 69 år.

I Pensionsgruppen sitter för Moderaternas räkning Lars-Arne Staxäng, en av de fem som besökte SPF Seniorernas kansli. Efter mötet fick Senioren en kort intervju.

Tror du att Pensionsgruppen kommer fram till en överenskommelse om nya pensionsåldrar före jul?

– Ja, jag tror fortfarande på det.

Pågår förhandlingar?

– Vi träffas varje vecka.

Ligger beslut om innehållet i grundskyddsutredningen med i diskussionen?

– Det är en av punkterna.

Ska ha lönat sig

Med begreppet respektavstånd menas att det måste synas i pensionskuvertet att man har arbetat i exempelvis 40 år jämfört med att inte ha arbetat alls.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och ordförande i Pensionsgruppen sa i P1-programmet Plånboken den 22 november med anledning av behovet att förbättra villkoren för de sämst ställda pensionärerna: ”I någon mån kommer vi att få leva med ett för litet respektavstånd”.

Vad tänker du om en sådan inställning?

– Jag lovar att tala om min mening i den delen. Det är en konflikt som är svår. Jag tycker kraftfullt att det ska finnas ett respektavstånd men jag tycker också att det inte är någon som socialt ska slås ut för att man har för låg pension. Det är en svår målkonflikt. Jag hoppas vi hittar en lagom kompromiss här.

Varför har ni gjort dagens besök på SPF Seniorerna?

– Vi är ute på ett antal studiebesök varje år. Varje besök är ofta värdefullt, precis som idag. Man får inspel på hur organisationen ser på olika frågor. Särskilt intressant blir det med en organisation som SPF Seniorerna som har en så bra kontakt med medlemmarna.

Hur märker du det?

– Jag tycker det var särskilt intressant att få ta del av Seniorpanelen och era medlemmars synpunkter på vilka frågor som är viktigast. Hur man ser på Sveriges och på sin egen situation.

Blev du överraskad av något?

– Visst blev jag förvånad över att så många som hälften är beredda att byta parti i valet.

De besökte SPF Seniorerna

Lars-Arne Staxäng, ledamot i socialförsäkringsutskottet

Johan Forssell, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet

Helena Bonnier, tjänstgörande ledamot i socialförsäkringsutskottet (vikarierar för föräldraledig ledamot), medlem i SPF Seniorerna

Maria Abrahamsson, ledamot i socialförsäkringsutskottet

Mikael Cederbratt, ledamot i socialförsäkringsutskottet

Dölj faktaruta
Riksdagsledamöterna Johan Forsell och Lars-Arne Staxäng och förbundets generalsekreterare Peter Sikström (till höger) på SPF Seniorernas kansli.

 

 

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-11-29
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas