Årsmöte hos Klubb 65
Landet runt | SPF Västmanland
Sture Bohm, Marianne Ihrsén, Jan Dellve. Foto: Thord Lidström

Årsmöte hos Klubb 65

SPF Västmanland
Publicerad 2013-02-07

Till årsmötet den 4 februari hade inte mindre än 115 medlemmar samlats. Ordf. Elvy Bürger inledde mötet och hälsade nya medlemmar välkomna.
En tyst minut hölls för de 10 medlemmar som avlidit under året. Därefter  följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Torsten Lundman och till sekreterare Monica Bertilsson. Som ordförande för föreningen för år 2013 omvaldes Elvy Bürger. Ett antal medlemmar erhöll  diplom och förbundets hederstecken i silver. Deltagarna i kunskapstävlingen Hjärnkoll tackades för sin insats och erhöll blommor(se bild). Margaretas trio  bestående av Margareta Malmström. Tord Carlsson och Milton Johansson underhöll med musik och sång. Mötet avslutades med kaffe och tårta samt lottdragning.

Birgit Lewin

 

 

SPF Västmanland
Publicerad 2013-02-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas