Årsmöte hos SPF klubb 65
Landet runt | SPF Västmanland

Årsmöte hos SPF klubb 65

SPF Västmanland
Publicerad 2012-03-01

Till årsmötet den 6 februari hade ett 80-tal medlemmar samlats. Mötet inleddes med lunch varefter ordföranden Elvy Bürger hälsade nya medlemmar välkomna och en tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit under året.

Årsmöteförhandlingarna  genomfördes med  Börje Österberg från distriktsstyrelsen för Västmanland som ordförande och Monica Bertilsson som sekreterare. Till föreningens ordförande omvaldes Elvy Bürger.
Avgående styrelsemedlemmar och övriga funktion avtackades. Mötet avslutades med sång och musik av Margareta Malmström, Tord Carlsson och Milton Johansson.

Text: Birgit Lewin
Foto: Thord Lidström

Bildtest: Milton Johansson, Margareta Malmström och Tord Carlsson

SPF Västmanland
Publicerad 2012-03-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.