Den svenska STROKE vården förr – nu – framtiden
Landet runt | SPF Västmanland

Den svenska STROKE vården förr – nu – framtiden

SPF Västmanland
Publicerad 2019-05-14

En nästan fullsatt teatersalong på Forum lyssnade till Överläkaren på Medicinkliniken i Köping Jan Saaf vid SPFs månadsmöte i maj.
Jan började med att visa en del gamla bilder på hur man behandlade en stroke långt tillbaka i tiden. Man borrade bland annat ett hål i hjärnan så att blodet kunde rinna ut vid en hjärnblödning efter ett olycksfall.

Man hade få diagnostiska kunskaper i hur man skulle behandla en stroke så sent som på 1960-70 talet. Många gånger fick patienten avvakta för att se utvecklingen, många avled. På 50-talet använde man sig många gånger av sk luftskalle, en mycket smärtsam undersökningsmetod.
Tekniken har gått snabbt framåt, Numera utreder man en stroke via klinisk undersökning, skiktröntgen, EKG-monitorering, lumbalpunktion, magnetkamera, ultraljudsundersökningar eller mer specifika undersökningar i vissa fall.

För att undvika stroke bör man behandla följande riskfaktorer: högt blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärtflimmer, halskärlsproblem, diabetes, rökning samt göra vissa livsstilsförändringar vid behov.
En strokebehandling sker ofta med lågdos-ASA (Asperin, inom 48 tim ), Trombolys (inom 3-6 tim) löser upp en propp, Trombektominbehandling, Antikoagulantia (flimmer), Skallbensoperation, Neuvokirurgi vid blödning, Operation av pulsåderbråck samt vård på strokeenheten och tidig mobilisering/rehabilitering.

Varje år insjuknar ca 30 000 personer. Könsfördelningen är jämn men män insjuknar i medeltal i yngre ålder än kvinnor. Medelålder för män är 74 år och kvinnor 78 år. Andelen döda inom 28 dagar har sjunkit stadigt sedan mitten av 90-talet trots ökat antalet insjuknande. Ca 12 000 personer per år drabbas av sk TIA, här försvinner symptomen inom 24 timmar. Att behandla hjärtflimmer är en del i att antalet stroke har minskat. Sista årtiondena har forskningen kommit långt fram.

Man betraktar stroke som ett ur-akut tillstånd, personen skall omedelbart till sjukhus! Tveka inte vid misstanke av stroke! Varje minut är viktig, hjärnan är mycket känslig.
Att vårdas på samma ställe ger bästa resultatet. Små sjukhus fungerar bäst. Köpings sjukhus ligger bra till enligt statistiken, ett av landets bästa sjukhus när det gäller strokebehandling.
Jan Saaf avslutade med orden: Känn er trygga i Köping, ni får en bra och fin behandling här!
Efter denna fina information och gott kaffe var det många nöjda SPF-medlemmar som vandrade hemåt.

Cristina Hahre

SPF Västmanland
Publicerad 2019-05-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas