Livskvalitet för seniorer diskuterades i Värmland
Landet runt | SPF Värmland

Livskvalitet för seniorer diskuterades i Värmland

SPF Värmland
Publicerad 2013-03-04

SPF:s Värmlandsdistrikt anordnade den 22 februari en temadag kring detta ämne och DO Jan Rülcker konstaterade att alla våra aktiviteter samlar många
intresserade  men dagens arrangemang är rekordstort med 260 deltagare och han hoppades på en givande dag.

 

Först av talarna var Ola Nilsson, folkhälsoansvarig i SPF och engagerad i ett EU-projekt WeDo, som arbetar för äldres välbefinnande och värdighet. I detta arbete ingår även kampen mot ålderism och han presenterade där Eivor Nilsson, som är utsedd till ålderismombud inom SPF i Värmland.

Han talade om det arbete som pågår inom EU där flera grupper arbetar med hälsoprojekt, delaktighet i samhället, ekonomisk trygghet samt ett stort ämne som rör våld mot äldre, främst kvinnor.

År 2012 var utlyst som äldreår och inom SPF har kampanjer pågått runt om i landet med ”Ett slag för det friska”  samt ”Rör om i grytan”, som handlade om att granska den mat som serveras på äldreboende och i hemtjänsten.

Han avslutade med att visa en film med rörelsegymnastik och alla deltagare i den överfyllda salen fick upp och hoppa och röra på armar och ben, måste ha varit en rolig syn!

Därefter kom Barbro Westerholm som talade över ämnet ”Äldre i går, i dag och i morgon” Hon gick tillbaka till jordbrukssamhället, där även den äldres arbetskraft var värdefull och togs till vara  och där kunskaper  överfördes mellan generationer.  Sedan kom industrisamhället och de äldre fick bara sluta sina jobb och gå hem med känslan av att inte behövas längre.

Även i dag finns det många sysslolösa pensionärer, som saknar sitt arbete och synen på att arbeta  efter 65 års ålder har förändrats, riksdagen kommer att lägga  ett förslag om att den som vill och orkar ska kunna arbeta till 69 års ålder.

Hon pratade även om ekonomi och började med att redan år 1686 kom en lag om att ta hand om de allra fattigaste och under 1800-talet  fanns på landsbygden regeln om ”undantag”, där den äldre generationen bodde kvar.  1918 kom en lag om att bygga ålderdomshem och under 1900 talet kom nya reformer som socialtjänstlagen 1981 och Ädelreformen 1991.

Hon talade naturligtvis även om äldres hälsa och alla medicinska och sociala funktioner, som gör att vi lever längre. Synen på äldre varierar mycket mellan olika länder och i Sverige finns ofta uppfattningen om att äldre över 65 år behandlas som ett kollektiv och att många beslutsfattare och människor i allmänhet ofta tänker Vi och Dom! Framtiden för pensionärerna borde innefatta mer självbestämmande och alla borde ha känslan av att vara behövda och ha samma rättigheter som andra.

Barbro Westerholm fick stora applåder och Jan Rülcker tackade henne och ansåg att hennes argument motiverar många till att bli medlemmar i SPF.

Efter en god lunch, som fungerade bra trots det stora antalet deltagare fick vi lyssna till  Sten Iwarsson,  73-årig läkare från Göteborg som fortfarande
arbetar på en vårdcentral fyra dagar i veckan. Han talade om att medellivslängden nu är 80 år för män och att svenska män är friskast i hela världen.

Förutsättningarna är att vi socialt, mentalt och fysiskt är aktiva och just den fysiska aktiviteten har vi ofta så många undanflykter för : ”Jag hinner inte”, ”Jag är för gammal” eller ”Det är tråkigt”!  Här har SPF en stor uppgift att organisera stavgång, gymnastik, yogapass och mycket annat som kan få igång människor.

Han talade också om vikten av rätt kost och framhöll Medelhavskosten med mycket fisk, frukt och grönt, olivolja  och bröd med nyttiga fibrer. Drick som högst 4 koppar kaffe per dag och inte mer än 9 glas vin pr vecka för kvinnor, männen fick dricka 14 glas på grund av annan förbränning, orättvist!

Hjärnan behöver också stimulans som till exempel sociala aktiviteter gärna inom SPF och dessutom bridge, resor, böcker, korsord och mycket annat och dessutom fick vi rådet: Glöm inte att le, då tror hjärnan att vi mår bra!

Bosse Dalmo från Vuxenskolan avslutade med att berätta  om alla aktiviteter som planeras som till exempel studiecirklar och resa till S.t Petersburg och en längre resa till Zambia.

Vuxenskolan gjorde under 2012 uppföljningar till Ekonomidagen på fyra platser i länet och kommer att göra liknande temadagar med dagens tema Livskvalitet.

Planerat är möten i Hagfors, Säffle, Årjäng och Sunne med liknande innehåll som dagen men med lokala föredragshållare och dessutom inslag av datakunskap och rörelseaktiviteter.

DO Jan Rülcker avslutade  och tackade alla medverkande och deltagare för en innehållsrik dag med många tänkvärda inslag och hoppades att vi blivit inspirerade till ett fortsatt bra liv.

Gunnel Hansson

SPF Värmland
Publicerad 2013-03-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas