Rotens årsbok för 2011
Landet runt | SPF Västernorrland

Rotens årsbok för 2011

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-06-28

Club Roten i Sundsvall har en omfattande årlig verksamhet. Nu har man sammanfattat den för 2011 i en skrift som man kallar Årsbok 2011. Den omfattar 24 sidor inklusive omslag och rymmer hela 22 enskilda referat från klubbmöten, föreläsningar, resor, utflykter m. m. Dessutom finns kortfattat
redogjort för veckovis fasta aktiviteter såsom stavgång, boule, bridge samt teaterbesök. Man har ur ekonomisk synvinkel lyckats producera skriften med bidrag från distriktVästernorrland där man sökt och fått del av det belopp distriktet fördelat under våren till olika klubbars projekt. Vidare har några annonsörer/sponsorer bidragit med en summa så att skriften inkl utskick till medlemmarna i stort inte alls belastar klubbens ekonomi utan rent av nästan ger det överkott som portokostnaden utgör för utskick till potentiella nya medlemmar.
Man avser alltså att nyttja ett antal exemplar för att under hösten via utskick och personliga kontakter försöka värva nya medlemmar till klubben och SPF. Känner du redan nu för att söka medlemskap så gör det och du får senare vår årsbok i samband med höstutskicket.


Första årgången av Club Rotens årsbok – en mastig läsning.

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-06-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas