Marschera mot mödradödlighet
Nyheter | Marsch mot mödradödlighet
marschera mot mödradödlighet på kvinnodagen Foto Colourbox / RFSU

Marschera mot mödradödlighet

Minns du hur det var före 1975 då svenska kvinnor fick rätt till abort? Innan kunde en en ofrivillig graviditet vara förenad med livsfara. Så är det fortfarande runt i världen. Inför 8 mars ordnar RFSU en barnvagnsmarsch i 13 städer, gå med och ställ krav på världens politiker.

Publicerad 2012-03-05

Varje dag dör 1000 kvinnor i samband med en graviditet eller förlossning. I Afghanistan riskerar 1 av 11 kvinnor att dö i samband med en graviditet.
De dör för att de saknat tillgång till säkra aborter och säkra förlossningar.  För att deras män inte prioriterar att ta in dem till sjukhuset i tid, för att vägarna regnat igen, för att de inte har pengar till en bussbiljett – eller för att det inte finns några några utbildade barnmorskor eller vårdcentraler.
På landsbygden och i fattiga områden är bristen på utbildade barnmorskor och lokala hälsocenter ett stort problem.
För andra är politiska direktiv såsom abortförbud ett stort problem. Kvinnor som inte får hjälp tvingas till osäkra metoder – och riskerar att dö,
Ytterligare en orsak är bristen på preventivmedel – idag saknar 215 miljoner kvinnor preventivmedel i världen.

 

På 60-talet gjordes svenska aborter i lönndom
I Sverige har vi nästan glömt bort att sex kan förknippas med något annat än lust. Här är riskerna att dö vid en förlossning betydligt lägre: 1 på 11400.  Men så har det inte alltid varit. För hundra år sedan var familjerna stora, många gånger med dålig ekonomi. Kvinnor kunde inte skydda sig mot ofrivilliga graviditeter och att bli med barn kunde innebära livsfara, eller skam – även här.
Många av de läkare som arbetade på kvinnokliniker på 60-talet minns avdelningar fyllda av unga kvinnor som försökt utföra en abort. En del kvinnor åkte i lönndom till Polen. Precis som irländskor eller polskor gör i dag till Storbritannien.
Mödradödligheten i världen fortsätter vara ett stort problem – trots att världens länder och ledare enats om att få ned antalet döda kvinnor.
Det har minskat – men det går för långsamt, kvinnors lidande är inte alltid prioriterat.

 

Marschera mot mödradödligheten
Mödradödligheten är ett stort globalt problem. När en mamma dör påverkas hela familjen. Döttrar får sluta skolan för att ta hand om familjen. Barnadödligheten går upp, familjer splittras.

Med fokus på mödradödlighet ordnar RFSU flera barnvagnsmarscher runt om i landet.  Gå med du också och visa ditt stöd med flickor och kvinnor världen över.  Startar du en egen barnvagnsmarsch för kvinnor kan du vinna en barnvagn till barnbarnen.

Att ge en mamma möjlighet att välja antalet barn och ge dem möjlighet till utbildning är ett effektivt sätt att begränsa fattigdomen i världen.
I Stockholm börjar marschen 11.30 på Norrmalmstorg och går till Mynttorget där utrikesminister Carl Bildt (m) tar emot RFSU:s politiska krav. Alla som deltar i marschen får ett barnvagnsskydd designat av Minimarket.

 

Ylva Bergman

 

Har du något att berätta?

Maila in din historia med minnen om hur du mindes rädslan för att bli ofrivilligt gravid som ung. Hur skyddade du dig, hur påverkade det din relation till din sexualitet? Din berättelse kan publiceras i Veteranen 2013, skriv om du vill vara anonym.
Skicka ditt brev till, eller maila till: redaktionen@veteranen.se. Döp ditt mejl till Kvinnominnen.

FAKTA:

1938 tilläts preventivmedel i Sverige men fick endast säljas i vissa sjukvårdsaffärer
1964  P-piller godkänns i Sveriges pensionärsförbund
1974 Föräldraförsäkringen införs
1975 Rätten till fri abort införs efter kvinnorörelsen krav under 60- och 70-talet
1979 Jämställdhetslagen inför som ger män och kvinnor lika villkor vad gäller arbete och utveckling.
1994 FN:s befolkningskonferens i Kairo. För första gången definierades att sexuell och reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet.
1995  FN:s fjärde kvinnokoferens i Peking slog fast att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.
Stark kritik: Fortfarande är många länder emot kvinnors lika villkor och hänvisar till religion, sedvänjor och kulturella traditioner. Katolska kyrkan är en stark motståndare, liksom många konservativa länder, tex USA under Bush- eran, Polen, Irland med flera.

Hitta din marsch här:
http://www.uniteforwomen.se/

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas