Alltmer lönsamt fortsätta jobba
Foto: Getty Images
Nyheter | Pensioner

Alltmer lönsamt fortsätta jobba

Inkomstskatten för den som fyller 67 och fortsätter jobba är bara åtta procent om löntagaren inte tagit ut av sin pension. Det visar Pensionsmyndigheten i en ny genomgång.

Jan Arleij
Publicerad 2023-01-13

Jobbonär eller inte? Hur ska man tänka om att gå i pension eller arbeta vidare?

Pensionsmyndigheten försöker ge vägledning i nya rapporten ”Pension och skatt 2023 skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar”.

Resultatet i rapporten är ingen överraskning: det är ekonomiskt fördelaktigt att vänta med att ta ut sin pension ur flera aspekter.

Tre skäl:

• Den inkomstgrundade pensionen av fortsatt arbete ökar genom att ytterligare pensionsrätter tjänas in och dels får den enskilde ett fördelaktigare skatteavdrag på pensionen vid ett uttag från och med januari det år personen fyller 67 år jämfört med om pensionen tas ut tidigare.

• Pensionen kommer dessutom att fördelas på färre månader eller år vilket gör att månadsbeloppet blir högre livet ut.

• Dessutom innebär tid med lön oftast en tid med högre inkomst jämfört med samma tid som pensionär.

67 och 66 år

– Om man står inför att välja att ta ut sin pension så är det extra viktigt att ha kunskap om det förhöjda grundavdrag som man nu får från 67 års ålder i stället för vid 66, säger Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten och ansvarig för rapporten.

Stefan Granbom.

– Ett år kan då göra stor skillnad för ekonomin. Och även om man inte är i precis den åldern är det bra att ha kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man väljer tidpunkt för sitt uttag av pension och när man väljer att sluta sitt lönearbete.

Källa: Pensionsmyndigheten

Rapporten betonar hur skattemässigt förmånligt det är att arbeta längre upp i åldrarna.

Det beror bland annat på det jobbskatteavdrag som införts och att inkomstskatten på lön är mycket låg för äldre löntagare, skriver man i rapporten.

– Inkomstskatten på lön är till exempel åtta procent upp till 305 000 kronor om löntagaren inte tagit ut sin pension, från det år löntagaren fyller 67 år, säger Stefan Granbom.

Tio procent lägre skatt

• En genomsnittlig pensionär, som fyller 67 år under inkomståret eller är äldre, får cirka 10 procentenheter lägre skatt på sin pension än en yngre pensionär.
• En genomsnittlig arbetstagare, som fyller 66 år under inkomståret eller är äldre, får cirka 10 procentenheter lägre skatt på arbete än en yngre arbetstagare.

• På arbetsinkomster betalar den som fyller 67 år under inkomståret eller är äldre endast 8 procent i skatt på inkomster upp till 305 000 kronor. Observera att detta gäller om arbetstagaren endast har arbetsinkomster och inte tar ut pension.
• Upp till en årsinkomst om 246 000 kronor är det lägre skatt för pensionärer som är 67 år eller äldre jämfört med löntagare som är under 66 år. Över denna gräns är det ungefär samma skatt för pensionärer som för löntagare.

Källa: Pensionsmyndighetens rapport.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-01-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas