Nyheter

Besked under veckan om årets pensioner

Den här veckan får 2,3 miljoner pensionärer sina årsbesked för den allmänna pensionen.

Publicerad 2016-01-11

Det ser bra ut, i alla fall på pappret, för de med inkomst- och tilläggspension: det blir en snitthöjning med 4,2 procent.

Garantipensionen som är bunden till prisutvecklingen sänks däremot med i snitt 0,4 procent.

Cirka 829 000 pensionärer födda 1937 och tidigare omfattas enbart av det gamla pensionssystemet och får ett enklare årsbesked, medan cirka 1 493 000 pensionärer födda 1938 och senare omfattas av dagens pensionssystem och får sitt årsbesked i ett orange kuvert, meddelar Pensionsmyndigheten.

Vad ska då en pensionär göra med sitt årsbesked?

– Spara det. Där får du information om vilka dagar vi betalar ut din allmänna pension under hela 2016, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

I bilagan till årsbeskedet finns också svar på andra vanliga frågor. Till exempel om att fortsätta jobba samtidigt som man tar ut pension, hur man kan ta med pensionen utomlands och ekonomiskt skydd om någon i familjen dör.

Pensionsmyndigheterna beskriver årets höjning som den bästa någonsin med det nuvarande pensionssystemet.

SPF Seniorerna noterar i kritiska kommentarer att höjningen naturligtvis är positiv men att den innebär att pensionerna bara orkar upp på 2009 års nivå.

Skattebetalarna hävdar att Sveriges pensionärer under de senaste tio åren har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna.

Sedan 2006 har nettoinkomsten ökat med 30 procent för löntagaren medan den endast ökat med 8 procent för pensionären sett till dagens penningvärde, konstaterar Skattebetalarna i rapporten ”Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft”.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Nya pensionerna

Så blir höjningen efter skatt:

• Ca 1,5 procent för 50 000 med huvudsakligen garantipension.
• Ca 1,5 procent för 280 000 pensionärer med bostadstillägg
• Ca 3 procent för 460 000 med huvudsakligen inkomstpension men med viss garantipension och som inte har bostadstillägg
• Ca 3 procent för 1,3 miljoner som har inkomstpension och inte har garantipension eller bostadstillägg
• Nio av tio pensionärer har någon form av tjänstepension. Är oförändrad för de flesta.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas