Nyheter

Stiftelser slutar driva äldreomsorg i Stockholm

Rödakorshemmet blir en i raden av stiftelser som slutar driva äldreomsorg i Stockholm. Ersättningen är för låg för att hålla bra kvalitet, menar man.

Publicerad 2013-02-25

I Veteranen nr 1 2013 skrev vi om stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, som bedriver äldreomsorg utan att vara vare sig kommunalt eller vinstdrivande.

– Vårt uppdrag är att förverkliga idén, inte att gå med vinst. Målet, eller snarare kravet, är att det faktiskt ska stå noll på sista raden i bokslutet, sade Kjell Jönsson, verkställande direktör på SVPH.

Röda korset är en annan idéburen organisation som bedrivit äldeomsorg i Stockholm. Men nu slutar man med det, rapporterar Dagens Nyheter. Ersättningen från Stockholms stad är för låg för att man ska kunna hålla den kvalitet man vill, och erbjuda personalen och de boende den kontinuitet man vill.

– Vi vill att de av vår personal som önskar ska kunna jobba heltid. Vi har fått skjuta till egna pengar under många år, det ät inte hållbart i längden, säger Eva von Strauss, direktör för stiftelsen Rödakorshemmets vård- och omsorgsverksamheter till Dagens Nyheter.

Hösten 2010 sade en annan stiftelse, Ersta diakoni, upp avtalet med Stockholms stad. Man kunde inte längre bedriva hemtjänst eftersom ersättningen var för låg för att man skulle kunna hålla en god kvalitet utan att gå med underskott:

– Vi får genomgående goda betyg i Stockholms stads årliga kundkvalitetsmätningar men tyvärr kan vi inte längre bedriva hemtjänstverksamhet med efterfrågad kvalité. Ersättningsnivån som vi erhåller från staden gör att brukarna blir lidande och vår verksamhet drabbas av underskott, sade Stefan Nilsson, direktor på Ersta dakoni i ett pressmeddelande.

Stiftelsen Stockholms borgerskap driver fortfarande äldeboenden, men har valt att avsluta sin hemtjänstverksamhet.

På Röda korsets hemsida kan man läsa:
”Stiftelsen Rödakorshemmet, med ansvar för Röda Korsets Sjukhus, har bedrivit vård och rehabilitering i över 80 år.
Stfitelsen har under senare år även satsat kraftfullt på äldreomsorg, vilket ligger i linje med Svenska Röda Korsets engagemang för äldre.”

Ändå väljer nu Röda korset, som genom sin stiftelse Rödakorshemmet drivit två äldreboenden, alltså att lägga ner sin satsning på äldreomsorgen.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Nämns inte

Så här står det i handlingarna inför kommunfullmäktiges möte i Stockholms stad 4 mars. Man nämner inte någonting om varför Rödakorsethemmet valt att inte förlänga avtalen:

Valfrihetssystemet som infördes under förra mandatperioden innebär en möjlighet för de äldre att själva välja vård- och omsorgsboende utefter de egna preferenserna. Det kan vara läget som styr, eller till exempel möjligheten att ta del av en särskild verksamhetsinriktning. Genom att upphandla stadens verksamheter får vi in nya entreprenörer med olika idéer om hur verksamheten för äldre ska bedrivas. Det stärker den äldreomsorg som erbjuds i Stockholm.

I år har tre boenden befunnits lämpliga för upphandling, två på Östermalm och ett på Kungsholmen. I två av fallen, S:t Eriks och Kattrumpstullen har entreprenören meddelat att de inte vill förlänga avtalen.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas