Annat

Ny bild av kaos i Försäkringskassan

Publicerad 2009-03-05

Ett exempel är att färre än fyra av tio 65+ som sökt tandvårdsstöd fick besked inom utlovade två månader.

Den så kallade kundnöjdheten har också gått ner kraftigt. Förutom de långa handläggningstiderna så är det tillgängligheten per telefon som orsakar det största missnöjet.

Stora reformer

Den 99 sidor långa årsredovisningen är en dyster beskrivning av hur svårt Försäkringskassan har att fullgöra sitt uppdrag, och hur svaga resultat man uppnår i förhållande till målen.

I förordet skriver nytillträdda generaldirektören Adriana Lender – intervjuad i nyutkomna nummer 2 av Veteranen – att 2008 präglats av två stora försäkringsreformer, införandet av den nya tandvårdsförsäkringen och den så kallade rehabiliteringskedjan.

– Var och en för sig vore dessa reformer en stor ansträngning för den ansvariga myndigheten. Två i förening samtidigt med en stor omorganisation blir förstås en stark belastning och det skapade också stora stora problem i verksamheten, skriver Adriana Lender.

Svar i april

Försäkringskassan har krävt att regeringen förstärker anslagen med en miljard kronor. Besked väntas i vårbudgeten den 15 april.

Riksrevisionen har inlett en granskning av Försäkringskassan fungerar när det gäller rättssäkerhet och effektivitet.

Text: Jan Arleij

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas