Åsikter | Rolf Hansson

Jag bävar för åldringsvården

Jag är 74 och bävar över att hamna i nutidens privata motbjudande åldringsvård. Gud bevare.

Publicerad 2011-12-10

I media staplas exemplen på varandra om hur arroganta myndigheter, makthavare, privata företag – och i vissa fall vårdare – hanterar de äldres utsatthet.

Samtidigt blir man urförbannad av att se i TV hur ägarna till de privata vårdbolagen sitter och viftar med med lackskorna på första bänkraden på sina bolagsstämmor och konstaterar att man har lyckats mygla ut miljoner av våra skattepengar, som skulle använts till vård, till något skatteparadis.

Personalen får slita häcken av sej på grund av ständig underbemanning. På vissa ställen serveras mat som inte är värt namnet. Att de boende aldrig får gå ut, ska läggas klockan tre, får liggsår och lämnas att sova i sin avföring är heller inget ovanligt.

Självklart finns det också vårdställen som är bra men ovanstående exempel är allt för många.

Rolf ”Robban” Hansson.
Sölvesborg

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.