Pensionsskolan del 3: Planera och påverka ekonomin
Pensioner | Din ekonomi

Pensionsskolan del 3: Planera och påverka ekonomin

Genom att planera hur du tar ut pensionen och se över dina utgifter kan du förbättra ekonomin som pensionär, tipsar Ylva Yngveson.

Ylva Yngveson
Publicerad 2016-05-18

När du har gått igenom vilka pensionsdelar du har är det dags att göra en utbetalningsplan. Det är inte helt lätt att fatta beslut, då mycket är okänt. Hur ser framtida familjesituation ut? Hur länge kommer du att leva? Hur kan utgifterna förändras?

En sak som är förhållandevis säker är att pensionsbeloppen inte blir så mycket högre med åren. I stället måste du räkna med att din köpkraft inte håller jämna steg med löneutvecklingen. Dessutom upphör tidsbegränsade utbetalningar när den tiden löpt ut.

Hur kan du påverka din ekonomi? Det mesta av yrkesåren har passerats, men några saker kan du påverka.

Innehåll:

Denna del av Pensionsskolan innehåller följande avsnitt. Klicka på rubriken för att komma direkt till respektive avsnitt.
Påverka inkomsterna
Påverka utgifterna
Flytta utomlands

Påverka inkomsterna

Dina pensionsdelar går att ta ut från olika tidpunkter och under olika lång tid. Följande har du att ta hänsyn till:
• Tar du ut en hög pension i början kan det betyda högre skatt än nödvändigt.
• Efterlevandeskydd kostar, men utan skydd lockar det till kort utbetalningstid.
• Dina behov av inkomster kan öka så småningom om nya utgifter dyker upp, som sjuk- och tandvård, glasögon mm.

Arbetsinkomster, bostadstillägg och uthyrning kan förbättra inkomstsidan. Om avkastning på sparande kan du läsa i del 4.

När bör du ta ut vad?
Med flera olika pensionsdelar går det att skjuta upp eller tidigarelägga uttag och att förlänga eller förkorta utbetalningstiderna. Någon del kan vara bra att ha som livsvarig utbetalning, en annan för att stärka första tidens ekonomi för att kunna förverkliga drömmar och önskemål.

Ju senare du tar ut din pension desto högre blir den. Det har två orsaker. Den ena är att du hinner tjäna in mer pension om du fortsätter att jobba. Den andra handlar om att det tal som ditt pensionskapital ska delas med blir lägre. Det genomsnittliga antalet år som återstår för dig och övriga i din årskull minskar för varje år ni blir äldre. Att delningstalet blir lägre betyder mer än det du tjänar in ytterligare till din pension.

Skjuter du upp pensioneringen till efter 65 år är det främst den allmänna pensionen du fyller på med nya pensionsrätter. För ytterligare avsättning till tjänstepension måste du i de flesta fall avtala särskilt om det med arbetsgivaren.

Ett exempel på fördelning av pensionerna:
Allmänna pensionen och eventuell förmånsbestämd pension tas ut direkt och livsvarigt. Premiebestämda tjänstepensioner fördelas på både fem och tio år, om det finns flera. De utan återbetalningsskydd kan väljas för den kortare perioden. Privat pensionssparande, t.ex. en försäkring med efterlevandeskydd, kan tas ut på längre tid, livsvarigt eller 10-20 år. Individuellt pensionssparande i bank kommer alltid efterlevande tillgodo om det finns något kapital kvar. Det kan man skjuta upp för att ha längre upp i ålder eller när tjänstepensionerna upphört.

Du kan simulera olika sätt att ta ut pensionen på sajten minpension.se. För att förstå vad skatten blir finns möjlighet att se gränserna för statlig skatt på minpension.se. För att få en mer exakt beräkning använder du Skatteverkets räknesnurra ”Räkna ut din skatt”.

Marginalskatt

På höga pensioner tas en statlig skatt på 20 procent ut, precis som på lön. (från år 2020 är den extra skatten på 5 procent på högre inkomster borttagen. Den som kallades värnskatt) Skatten tas ut på inkomster som överstiger en viss gräns, skiktgränsen. I vanliga inkomstlägen är marginalskatten, den skatt som tas ut på ytterligare utbetald pension, 28-40 procent. Har man en pension på runt 52 000 kronor eller mer är marginalskatten högre och når upp över 50 procent.

Dölj faktaruta

Efterlevandeskydd

Efter 65 år försvinner de flesta efterlevandeskydd och grupplivförsäkringar. Läs mer om dem i del 1. Tjänstepensionsförsäkringar och privata pensionsförsäkringar utan efterlevandeskydd tillfaller övriga försäkringstagare om du går bort innan de har tagits ut helt.

För allmänna pensionen går det att bestämma att premiepensionen ska betalas ut så länge du eller din partner lever. Skyddet betyder att pensionsbeloppet sänks. Det går inte att ångra sig. Det här skyddet blir framöver allt mer intressant att ha då pensionskapitalet blir större ju yngre årskullarna är

I de premiebestämda tjänstepensionerna finns möjlighet att ha återbetalningsskydd, något du tidigare kan ha valt eller fått automatiskt. Om det inte finns behov av att skydda din närmaste partner eller barnen är det klokt att ta bort återbetalningsskyddet. Det ger bättre pensionsutveckling för din egen del. Vill du i stället lägga till det kan det krävas hälsodeklaration.

De privata avdragsgilla pensionssparandena med efterlevandeskydd kan du också fundera över om du ska ha kvar eller inte. Är det du, partnern och/eller barnen som har mest nytta av ditt sparande?

Ha efterlevandeskydd i IPS eller inte?

Det individuella pensionssparandet i bank, IPS, är ingen försäkring och därmed finns inte något försäkringskollektiv som kan få del av pengarna om förmånstagare saknas. I stället betalas hela kvarvarande sparandet ut till den avlidnes dödsbo och tas upp som inkomst i den avlidnes deklaration. Dödsbodelägarna ärver pengarna. En förmånstagare får istället pensionsutbetalningar som läggs ovanpå hans/hennes inkomst och beskattas där. Det innebär att för en person med låg pension kan det vara bättre att inte sätta in förmånstagare utan att efterlevande får ut pengarna efter avskattning. Medan en person med hög pension och en partner med låg pension bör sätta in partnern som förmånstagare.
Om pengarna går in i dödsboet går det att styra pengarna till annan genom testamente.

Dölj faktaruta

Arbetsinkomster
Många jobbar vidare efter pensioneringen. Det kan handla om att ingå i en veteranpool, sälja sina tjänster som konsult eller rycka in som vikarie. Det kan ge ett tillskott till pensionen och även ett socialt sammanhang.

Eftersom skatten på arbetsinkomster är förhållandevis låg från och med januari det år du fyller 66 är det en extra fördel att ha kvar en fot på arbetsmarknaden eller starta eget.

Att tänka på: Arbetsinkomster kan påverka bostadstillägg och fastighetsavgift.

Starta eget
Den som startar eget kan fundera över vilken företagsform som passar bäst. Med enskild firma finns inget krav på aktiekapital. För den som ännu inte fyllt 65 finns fördelen med den lägre egenavgiften, förutsatt att hela allmänna pensionen tas ut. Nettointäkten av årets verksamhet blir din lön.

Har du aktiebolag räknas du som anställd. Där går det att styra till vilket år lön ska tas ut. På eventuell vinst ska bolagsskatt betalas. Året efter fyllda 65 år är det samma låga arbetsgivaravgift som för enskild firma. Den som har ett fåmansbolag kan ta ut utdelning med lägre kapitalskatt enligt antingen förenklingsregeln eller huvudregeln som baseras på hur mycket lön du tog ut året före.

Uthyrning
En uthyrning av bostad eller fritidshus kan ge hyresintäkter. Räknas det som privatbostad är skatten på uthyrning rätt förmånlig. Intäkt av uthyrning tas upp inom inkomstslaget kapital med skattesats på 30 procent. Möjligheter till avdrag finns. I grunden ett generellt schablonavdrag på 40 000 kronor per år, oavsett typ av bostad.

För småhus är dessutom 20 procent av hyresintäkten avdragsgill. Det betyder att en hyresintäkt på 50 000 kronor på ett år är skattefri. För en bostadsrätt får istället avgiften till föreningen dras av, för den period och den bostadsdel det gäller. För en hyresrätt är det motsvarande del av hyran som får dras av.

Avdrag får göras för varje bostad, ifall man har möjlighet att hyra ut flera.

Bostadstillägg
Bostadstillägg är ett bra stöd till framförallt ensamstående pensionärer med låg inkomst. Större delen av boendekostnaden kan täckas av bidraget, upp till viss nivå. Kravet är att hel allmän pension tas ut och att man fyllt 65 år. Hänsyn tas till aktuell inkomst. På Pensionsmyndighetens hemsida finns en räknesnurra där du ser om du kan ha rätt till bidrag.

Uppgifter behöver inte skickas in till Pensionsmyndigheten varje år, bara när boendekostnad/-situation, förmögenhet eller inkomster, utöver dem som myndigheten får in automatiskt, förändras.

Alla inkomster räknas inte med till 100 procent, enbart garantipension, änkepension, förmögenhetstillägg och kapitalinkomster. Övriga inkomster, till exempel inkomstpension, tjänstepension och lön, räknas ned till 93 procent. Från lön och inkomst av näringsverksamhet görs först ett avdrag på 24 000 kronor.

Sälja villan eller fritidshuset?

Eftersom tillgångar förutom permanentbostaden påverkar inkomstprövningen är det bättre att sälja fritidshuset och behålla villan än att sälja villan, behålla fritidshuset och flytta in i hyresrätt.

Dölj faktaruta

Påverka utgifterna

I samband med att du avslutar din anställning kommer utgifter som dagliga resor, fackavgift och/eller a-kasseavgift att försvinna eller minska. Det gäller även kostnader för utelunch, yrkeskläder och försäkringar. En del försäkringar behövs inte längre, andra får lägre premie. För vissa tjänster finns pensionärsrabatter. En del livsmedelsbutiker har rabatt för dem som handlar vissa veckodagar.

Många pensionärer vittnar om att tiden inte räcker till även om man inte måste iväg till jobbet. Så mycket annat engagerar och det är lätt att ta sig tid till det man inte hunnit tidigare. Men man kan också utnyttja tiden till är att vara prismedveten. Det tar tid att leta bäst pris. Tid är och kan bli pengar.

Bostad
En viktig och nödvändig utgift är bostaden. Den som har ägt ett småhus länge har förmodligen en rätt låg kostnad. För drift, underhåll och fastighetsavgift. Samtidigt som lånen kan vara avbetalda.

Det finns fördelar med att bo kvar. Lägre kostnad, större yta och förråd än i en lägenhet, trädgård att påta och vistas i, grannar du trivs med och känd omgivning. Även om barnen flyttat ut är det bekvämt att ta emot dem när de hälsar på.

En del nackdelar finns förstås, trappor, gräsklippning, snöskottning, skötsel (t.ex. vid resor), underhållsbehov, uppbundet kapital och kanske ocentralt läge.

Hur planera för bostadsbyte?
På en del orter finns 55+-boenden och liknande, oftast med krav på kötid och viss ålder. Där gäller det att du ställer dig i kö i god tid.

Annars handlar det om att vid lämplig tidpunkt flytta från villan eller radhuset till lägenhet eller från stora bostadsrätten till en mindre. Bostadspriserna kan gå både upp och ned och det är svårt att veta vad som rent ekonomiskt är bäst tid. Men faller eller stiger priset på din bostad gäller samma sak för andra bostäder på orten. Det är mellanskillnaden i pris som betyder något. För det mesta är det vettigt att byta bostad utifrån behoven i livet och inte utifrån prisrörelser.

När du säljer din bostad får du antagligen en kapitalvinst. Inköpspris, förbättringsutgifter och kostnader för försäljningen går att dra bort från försäljningspriset. Skatten på vinsten går att betala direkt eller senare genom att begära uppskov. Ett visst uppskov går att få vid försäljning av permanentbostad om en ny bostad köps. Den tidigare kostnaden, räntan, för uppskov är borttagen från och med inkomståret 2021. Ett uppskov blir därför som ett kostnadsfritt lån från staten. Vinsten ska en dag beskattas, till exempel när ersättningsbostaden säljs, till de regler som gäller då.

För det mesta är det vettigt att byta bostad utifrån behoven i livet och inte utifrån prisrörelser.

Den som gör en faktisk förlust får dra av den i deklarationen. Hälften av förlusten ger skatteminskning.

Många som säljer sin villa väljer att flytta till en mer centralt belägen bostadsrätt. Inte sällan är nyproduktion lockande. Priserna är dock höga och i nya hus är avgifterna dryga. Det är inte självklart att det bli pengar över från villaförsäljningen till konsumtion. Ju mer lån som finns kvar desto mer kan handlingsfriheten bli beskuren. Räkna på vad värdet av den egna bostaden kan räcka till och vilken framtida boendekostnad som är rimlig.

Även om det finns möjlighet att få en hyresrätt med låg hyra är det bra att vara medveten om att hyrorna framöver kan påverkas av en eventuell avreglering.

Ompröva uppskov eller ej?

Räntan på uppskov är borttagen. Det kan därmed finnas anledning att begära omprövning av tidigare deklarationer, om man betalat in skatten på kapitalvinsten. I så fall får man tillbaka den inbetalda skatten. Samtidigt måste man betala den uppskovsränta som skulle ha betalts de aktuella åren. Omprövning kan man göra för innevarande år och de närmast föregående 5 åren. Märk väl att en sådan omprövning kan få andra skatteeffekter, t.ex. om skatten behövdes för ett ROT-avdrag det året

Dölj faktaruta

Bil
Att äga en bil innebär rörlighet och frihet. Men också en stor utgiftspost. Om du vill påverka din ekonomi kan det vara bra att se över behovet av bil. En flytt till mer centralt läge kan minska behovet. Annars kan det vara just i samband med pensionering som bilen kan komma till större användning för privata resor än tidigare.

Det är inte bara garageplats, drivmedel och försäkring som kostar, även service, underhåll och värdeminskning kostar. Ett känsligt kapitel, men det är bra att ha räknat på vad det kostar att ha egen bil jämfört med att åka taxi och hyra bil för längre resor.

Nu när det blivit vanligare med bilpool är det en utmärkt och tillgänglig lösning för många som bor i stadsmiljö.

Nya utgifter
Som ung pensionär kan det vara en lättnad att en del av dina utgifter försvinner. Sparandet kanske du också kan dra ned på. Men med åldern brukar kostnader för glasögon, tandvård, mediciner och annat stiga.

Den som lever länge kommer antagligen att få betala mer för vård och omsorg än vad dagens pensionärer behöver betala. Välfärdssystemen pressas när fler blir äldre och det kan bli så att vi behöver betala mer ur egen ficka i form av självrisker och avgifter för sådant som är att betrakta som personliga tjänster.

Det betyder att det är klokt att ha pengar kvar både som pensionsutbetalning och som sparkapital om man har lyckan att leva länge. Det ger större valfrihet.

Pensionsskolan

Flytta utomlands

I samband med pensionering kan det vara lockande att bosätta sig i ett varmare land där även skatten är lägre. Några saker att vara uppmärksam på är hur man blir skattemässigt utflyttad, vilka pensioner man kan ta med, vilka arvsskatteregler som gäller samt vad som händer med ekonomin vid skilsmässa eller dödsfall.

Texten här ger en hint om vad man ska tänka på. Du som planerar utlandsflytt måste noga ta reda på alla detaljer som gäller för just det landet du tänker flytta till.

Skattefrågor
För att omfattas av utlandsboendes skatteregler ska du vistas utomlands mer än 6 månader i sträck varje år. Du kan till exempel inte ha kvar permanentbostaden, ditt företag eller styrelseuppdrag. Din make eller maka omfattas också av dessa regler.

Du kan ha kvar fritidsboende i form av ett fritidshus eller en lägenhet som du inte bosatt dig på. Du kan ha kvar aktier eller fonder, men de beskattas med svenska regler i 10 år efter flytt. Andra regler kan gälla genom skatteavtal.

Uppfyller du villkoren är du begränsat skattskyldig och betalar en skatt för utlandsboende, SINK-skatt. Den utgör 25 procent (höjdes år 2018 från 20 procent). Sedan hänger det på skattereglerna i det land du flyttar till och dubbelbeskattningsavtalen mellan länderna hur stor totala skatten blir.

Vilka pensioner?
För bosättning inom EU och EES-länderna Schweiz och Norge kan garantipension flyttas med. Den som bosätter sig utanför det området mister garantipensionen. Alla andra pensioner kan du få utbetalda. För dig som bor eller flyttar till Storbritannien påverkar brexit inte utbetalning av intjänade pensioner, men för garantipension och socialförsäkringsförmåner finns övergångsbestämmelse och fortsatta förhandlingar om vad som ska gälla. Pensionsmyndigheten har aktuell information. Den som efter 1 februari 2020 flyttat eller flyttar ut till Storbritannien får inte garantipension utbetald. Tänk på att man före flytten dit måste ansöka om tillstånd för flytt.

För dagliga ekonomin är det bra att ha en lokal bankkontakt med konto som pensionen betalas in på. Det går också att ha inbetalningar på svenskt bankkonto. Genom att ha internetbank kan överföringar ordnas lätt. Det handlar både om vad som är praktiskt och om valutarisker. Ska du sprida dina tillgångar på flera håll? Där du har dina utgifter behöver du också ha inkomster. Där du har skulder behöver du också ha tillgångar.

Svenskar, boende i de flesta länder inom EU, behöver skriva in i ett testamente om de vill att svenska arvsregler ska gälla.

Familjerätt och socialförsäkringar
I Sverige är arvsskatten borttagen. Ta noga reda på vad som gäller i det nya landet.

Arvsreglerna kan också vara helt annorlunda i andra länder. Svenskar, boende i de flesta länder inom EU, behöver skriva in i ett testamente om de vill att svenska arvsregler ska gälla. Det är viktigt att undersöka bland annat regler för hur testamenten blir giltiga och hur barns arvsrätt ser ut.

Som svensk medborgare bosatt i Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein eller inom EU har du rätt till det nya landets bosättningsbaserade skyddsnät och sjukvård. Vid flytt till andra länder kan du behöva teckna egen sjukvårdsförsäkring. Vad gäller flytt till Storbritannien är reglerna i stort sett desamma som före brexit, men man måste registrera sig hos en allmänpraktiserande läkare där.

Övrigt

En del som flyttar utomlands räknar med att levnadsstandarden blir bättre då både skatten och levnadskostnaderna är lägre. Det är bra att då vara beredd på att skatter kan höjas och låga priser kan stiga.

En utgift att ta med i beräkningen är resor till barn, barnbarn och släktingar som bor kvar i Sverige. Eller att de har råd att hälsa på där ni bor.

I de flesta fall är det ett par som tillsammans flyttar ut. Fortsätter paret att leva ihop kommer en dag en av dem att bli ensamstående på grund av att partnern avlider. Hur fungerar ekonomin den dagen? Förutom att situationen kring arv och arvsskatt bör regleras i god tid behöver även inkomstsidan ha blivit genomlyst.

Speciellt den som har en låg pension och pensionerar sig tidigt behöver fundera över hur situationen kan bli vid en eventuell återflytt till Sverige. Det kanske lockar att flytta tillbaka den dag man blir ensam.

 

Text: Ylva Yngveson
Illustration: Jan och Maria Berglin

Ylva Yngveson
Publicerad 2016-05-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas