Hälsa | Seniorhälsa

Blodtrycket går neråt

Ingmar Skoog är Seniorens expert på seniorhälsa och har forskat om åldrande i fyra decennier. Han leder Centrum för Åldrande och Hälsa, AgeCap, vid Göteborgs universitet.

Ingmar Skoog
Publicerad 2019-02-20

Forskningen idag blir alltmer internationell. Vårt centrum samarbetar med ett 60-tal forskare från länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien.
De senaste fem veckorna besökte jag fem kontinenter. Det började med en timslång scootertur från flygplatsen i Antananaviro i Madagaskar genom trafikstockade gator för att hinna i tid till min föreläsning om blodtryck och demens, och slutade med ett möte i Santiago, Chile där jag fick fly från en tårgasattack.

Blodtryck riskfaktor

Ja, ni inser att man som forskare måste gå igenom en del! En sådan här blixtresa mellan kontinenter ger också ett snapshot över hur olika förutsättningarna är.

Alltså, kolla ditt blodtryck om du inte redan gjort det!

Min föreläsning i Madagaskar handlade om att blodtryck är en riskfaktor för hjärnsjukdomar, inte bara stroke och andra kärlsjukdomar utan också demenssjukdomar. I västvärlden har vi börjat få bukt med det höga blodtrycket.

Livsstil och läkemedel

På 70-talet var genomsnittsblodtrycket för 70-åriga göteborgare 170/100 för kvinnor och 160/100 hos män. Idag är det nere på 140/80 för bägge könen. Detta beror delvis på att fler får behandling med blodtryckssänkande läkemedel och att fler med högt blodtryck upptäcks. Men även i Sverige går många fortfarande omkring med högt blodtryck utan att veta om det.
Alltså, kolla ditt blodtryck om du inte redan gjort det! Men det lägre blodtrycket beror också på livsstilsförändringar som att man motionerar mer, äter nyttigare och röker mindre.

Världens högsta blodtryck

I Afrika är blodtrycket högst i världen, särskilt bland kvinnor. Ofta har man inte resurser att kolla blodtrycket och om högt blodtryck upptäcks har man inte råd att behandla det. I Afrika finns många forskare av hög kvalitet, men ofta är resurserna för forskning små.
Beslutsfattarna har ännu inte börjat inse att antalet äldre kommer att öka exponentiellt i Afrika de närmaste årtiondena och att kroniska sjukdomar som demens, hjärtkärlsjukdomar och cancer snart kommer att dominera inom hälsovården i låg-och medelinkomstländer.

Den stora satsningen på forskning om äldre kommer antagligen att leda till stora genombrott i framtiden.

Stora summor på äldreforskning

Från Madagaskar begav jag mig till Melbourne, där organisationen för asiatiska demensforskare hade möte. Jag sitter med i styrelsen för organisationen, vilket ger mig möjlighet att få inblick i forskningen på denna kontinent.
Här har länder som Sydkorea, Kina, Singapore, Hongkong och Japan börjat satsa enorma summor på forskning om äldre. Man gör sofistikerade forskningsprojekt som de flesta forskare i västvärlden bara kan drömma om, till exempel stora studier med kring hjärnans funktion där man kan se hur olika delar av hjärnan samverkar genom noder, som ofta liknas vid ett slags flygplatser där nervsignaler kopplas om.

Genombrott väntar

Andra studier rör om genetiska faktorer skiljer sig i sin effekt på olika sjukdomar från vad man funnit i västvärlden.
Den stora satsningen på forskning om äldre kommer antagligen att leda till stora genombrott i framtiden. Än så länge har dock forskare utanför Europa och Nordamerika svårt att bli publicerade i de bästa vetenskapliga tidskrifterna. Därför är det bra att kunna träffa forskare från den här delen av världen för att få koll på den senaste utvecklingen.

Kärlsjukdom och demens

Jag hann även med en liten avstickare till Hongkong för ett möte om hur kärlsjukdom påverkar risken för demens. Själv pratade jag om hur olika kärlsjukdomar kan påverka risken för depression, men att också depression kan öka risken för sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

Centrum för åldrandeforskning

Efter en snabbvisit i Sverige väntade en 30 timmars resa till Chile för ett fyra dagars möte mellan universitet i Chile och Sverige om att hitta möjligheter för forskningssamarbeten.
Ett av ämnena som valts ut var åldrandet. Även Santiago har ett centrum för åldrandeforskning, som framförallt är inriktat på hjärnsjukdomar.

Mer internationell

Sista dagen tog vi en fika i solen, två chilenska forskare, forskare från Tunisien och Spanien och två svenska forskare. Som en illustration om hur världen blir allt mer internationell, vare sig man vill det eller inte.
Men nu ska jag inte långresa på länge. Klimatfrågan börjar bli ganska oroande.

Ingmar Skoog

 

Ingmar Skoog
Publicerad 2019-02-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas