Seminariedag på Ljungskile folkhögskola
Landet runt | SPF Bohuslän

Seminariedag på Ljungskile folkhögskola

SPF Bohuslän
Publicerad 2013-03-26

Seminariedag på Ljungskile folkhögskola
Den 11 mars 2013 bjöd SPF Bohusdistriktet in samtliga föreningsstyrelseledamöter från SPF-föreningarna Fräkne, Hafsten, Kvillebygden, Orustveteranerna, Stenungsundsbygden, Tjörnveteranerna och Viken till ett seminarium. Meningen är att ledamöterna genom ökad dialog med varandra skall kunna vara med och påverka SPF:s förnyelse.

Förbundsstyrelsen har beslutat att samtliga ledamöter i landets alla 850 föreningsstyrelser skall vara med i förnyelsearbetet med hjälp av SVs (Studieförbundet Vuxenskolan) metod Ett steg till.

Stina-Britt Björk från SV ledde Ett steg till på förmiddagen. Efter uppdelning i grupper fick deltagarna arbeta fram förslag på vad de ansåg att SPF redan är bra på, vad som behöver förbättras o.s.v. för att slutligen enas om de tre viktigaste punkterna:

– framföra SPF:s önskemål till regering och riksdag angående pensionärernas villkor
– behålla partipolitisk och religiös obundenhet
– stå för gemenskap

Under eftermiddagen informerade distriktsordföranden Anders Kåbjörn om SPF Bohusdistriktets kommande kulturprogram 2013-2014 som är en del i NYA TAG projektet. Höjdpunkten på detta projekts kulturaktiviteter 2013 är en kulturdag på Liseberg den 25 augusti 2013 då Sveriges alla pensionärer med familjer bjuds in till en festlig dag på Liseberg. Dagen genomförs i samarbete med Liseberg, SPF Distrikten i Västra Götaland, SPF Förbundet och Studieförbundet Vuxen-skolan.

Anders Kåbjörn tog också upp hur viktigt det är att arbetet gentemot Kommunala Pensionärs-rådet fungerar bra. Han berättade om föreslagna åtgärder i det samarbetet.

Statistik om föreningarnas medlemsantal visades.
Slutligen enades alla om att medlemsavgifterna i möjligaste mån måste hållas nere.
Alla deltagarna var eniga om att det varit ett givande seminarium.
Anders Kåbjörn tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Stig Axelsson
SPF Viken, Uddevalla

 

SPF Bohuslän
Publicerad 2013-03-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas