”Stockholms äldreomsorg är underfinansierad”
Clara Lindblom och Erik Slottner. Foto Jan Arleij
Nyheter | Omsorg | Seniordagen

”Stockholms äldreomsorg är underfinansierad”

Boende och hemtjänst är två frågor som väcker djupt engagemang hos Stockholms seniorer.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-07

Den årliga Seniordagen i Kungsträdgården i Stockholm drog mycket folk på tisdagen (7/5), trots kärvt väder. Och när äldreomsorgen lyftes upp till diskussion fylldes det stora debattältet till sista plats.

Grundfrågan som väckte nyfikenhet: ”Hur vill vi kunna åldras i Stockholm?”

Frågeställningen lyftes i en spännande duell mellan två tunga politiker i Stadshuset, Erik Slottner (KD) som är nytt äldreborgarråd i Stockholm och Clara Lindblom (V) som efter valet fått kliva åt sidan från samma post.

Vilka förändringar kan vi förvänta oss under den kommande mandatperioden? undrade Monica Ulfhielm, distriktsordförande i SPF Seniorerna som ledde debatten från scenen.

Bryta isolering

Erik Slottner svarade att han prioriterar framför allt tre saker.

– Att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering är oerhört viktigt. Boendefrågan och en bättre hemtjänst är två andra nyckelområden.

Monica Ulfhielm grillade Stockholmstopparna.

Clara Lindblom fick svara på vad hon är mest nöjd och stolt med efter sin tid som äldrebrogarråd.

– Införande av ramtid i hemtjänsten är ett viktigt steg bort från minutjakten i mötet mellan hemtjänstpersonal och äldre. Men det här arbetet måste gå vidare, hela ersättningssystemet måste förändras.

– En plan för fler äldreboenden och insatser mot hemlöshet bland äldre är två andra saker jag är stolt över.

Egentligen blev det inte så mycket en duell som ett samtal mellan de två politikerna.
Båda var djupt eniga om betydelsen av att stadens politiker och tjänstemän hittar en bättre samverkan mellan äldreomsorg och stadsplanering.

– Markanvisningar är en avgörande faktor för att kunna bygga tillräckligt med äldreboenden i olika former, sa Erik Slottner. Jag kommer att jobba hårt för att få till ett bättre samspel mellan företrädare för stadsbyggnad, exploatering och äldreomsorg.

Krävs medel

Clara Lindblom höll helt med om det nödvändiga i den strategin.

– Men för att få äldreomsorgen i stort att bli bättre kommer man inte förbi det här med pengar. Äldreomsorgen är kraftigt underfinansierad. Det krävs en helt annan och större satsning på äldre i budgeten, sa Clara Lindblom som också efterlyste en skarpare lagstiftning.

– Äldres ställning behöver stärkas så att levnadsvillkor blir goda istället för bara skäliga som idag.

Kunskaper

En rad intressanta föreläsningar stod också på Seniordagens digra program.
Bland annat berättade överläkaren och ortopeden Marjut Sohlman Carlström hur mycket man egentligen behöver motionera för att nå rejäl effekt på hälsan, och vad som behövs för att förbättra artrosdrabbade leder.

Under rubriken ”Knip för ökad hälsa, ja tack men hur?” berättade Karolina Ersson om hur man genom att träna upp sin bäckenmuskulatur kan råda bort på inkontinensproblem.

Mycket musik

Seniordagen fick en vädermässigt kylslagen inramning detta år.

Men ett välmatat musikprogram, med allt från husbandet Ingez till Mozart från kungliga Operan bidrog till en varm stämning.

God stämning och mycket folk i Kungsan trots vädret.
Maris Sedlenieks höll ställningarna i SPF Seniorernas tält. Foto: Jan Arleij
Jan Arleij
Publicerad 2019-05-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas