Nyheter

Cancervården bryter mot lagen

Patienter som diagnostiserats med cancer har rätt till en kontaktsjuksköterska och vård- och rehabiliteringsplaner. Men de flesta får det inte.

Publicerad 2013-02-04

Uppgifterna kommer från Nationella cancerenkäten och rapporteras av Nätverket mot cancer.

– Att bara var fjärde cancerpatient har en skriftlig vård- och behandlingsplan är helt oacceptabelt. Ännu värre är att bara sex procent av de tillfrågade har en rehabiliteringsplan. Vi har i flera år påpekat att rehabilitering är avgörande för cancerpatientens fortsatta liv, men enkäten visar att rehabiliteringen fortfarande missas eller sätts in för sent, säger Katarina Johansson, som är samordnare för Nätverket mot cancer.

Enligt enkäten saknar 48 procent en kontaktsjuksköterska / koordinator.
Nästan var tredje svarande uppger att hen haft mellan sex och tio olika läkare. 13 procent har haft elva läkare eller fler.
Bara var fjärde patient har fått en skriftlig vård- och behandlingsplan.
Endast 6 procent har en rehabiliteringsplan.

Totalt har nära 1 200 cancerpatienter svarat på enkäten.

Hela undersökningen finns att läsa på www.natverketmotcancer.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas