Chans för äldre med funktionsnedsättning
Nyheter | Tillgänglighet
Foto: Jon Bergman

Chans för äldre med funktionsnedsättning

Arvsfonden satsar på äldre med funktionsnedsättning. Målet är att finansiera 100 nya projekt fram till år 2021.

Jan Arleij
Publicerad 2018-03-26

Arvsfonden vill nu stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre personer med funktionsnedsättning.

– Personer med funktionsnedsättning är alltjämt starkt eftersatta när det gäller möjligheterna att delta aktivt i samhällslivet. Det gäller inte minst äldre med funktionsnedsättning. Genom denna satsning kan Arvsfonden, i samspel med föreningslivet, bidra till att hinder för delaktighet undanröjs, säger Håkan Ceder, ordförande Arvsfondsdelegationen.

Delaktighet

En funktionsnedsättning kan man ha haft sedan länge eller fått nyligen. Med stigande ålder är det vanligt att man får en eller flera funktionsnedsättningar, till exempel hörsel- och synnedsättningar, depression eller begränsningar i rörelseförmågan, konstaterar Arvsfonden i en information om projektet.

– Vår förhoppning är att få igång många projekt som ökar delaktigheten för äldre med funktionsnedsättning. Bra är om projekten kan skapa gemenskap men också fysisk aktivitet för människor i målgruppen, säger Pelle Kölhed, som är ledamot Arvsfondsdelegationen.

Samverkan

Arvsfonden vill nu få in ansökningar från hela landet.

Målsättningen är att det ska startas Ålder är inget hinder-projekt i alla län.

Allmänna arvsfonden

Varje år får mer än 400 projekt över hela landet stöd ur fonden.

År 2016 delades 734 miljoner kronor ut.

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått pengar ur fonden sedan 1970. Sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till 2 100 projekt i civilsamhället.

 

Dölj faktaruta

Arvsfonden säger sig gärna vilja ha samarbeten mellan flera olika aktörer inom föreningslivet och offentliga organisationer.

– Samverkan är en viktig faktor för projekts framgångar och möjligheter till långsiktig överlevnad, skriver man i ett pressmeddelande.

Ålder inget hinder

I Sverige får ingen människa diskrimineras på grund av sin ålder, det står skrivet i lagen.

Ålder är i sig inget hinder för att delta i samhällslivet. Hindren för delaktighet kan i stället vara trappor, ljudmiljö eller attityder.

Ålder är heller inget hinder för att söka medel hos Arvsfonden, förutsatt att projektets målgrupp är personer med funktionsnedsättning.

Källa: Arvsfonden

Dölj faktaruta

 

 

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-03-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas