Forskare: Fler förlorade levnadsår i Sverige
Foto: Getty Images
Nyheter | Pandemin

Forskare: Fler förlorade levnadsår i Sverige

Den svenska hanteringen av coronakrisen har lett till en dramatisk minskning av livslängden. Det visar en studie av universitet i Oxford.

Jan Arleij
Publicerad 2021-09-29

– Det är anmärkningsvärt hur Sverige skiljer sig från de andra länderna i Norden. Minskningen av förväntad livslängd i Sverige är dramatisk, säger biträdande professorn Ridhi Kashyap, ledande forskare bakom studien till Svenska Dagbladet.

Den svenska hanteringen av pandemin bedöms ligga bakom skillnaden i förväntad livslängd, enligt forskarna.

– Sverige införde inte restriktioner lika snabbt och omfattande. Man stängde inte gränserna som Norge och Danmark, höll restauranger öppna, lade inte samma vikt vid munskydd, social distans och hemarbete. Det skedde ingen nedstängning i Sverige på samma sätt som i grannländerna, säger Ridhi Kashyap.

Förväntad livslängd

Medellivslängd, livslängdsförväntan eller förväntad livslängd är den genomsnittliga ålder som en människa vid födseln beräknas uppnå.
Källa: Wikipedia

Dölj faktaruta

Studien visar att Sverige utmärker sig negativt också jämfört med de nordiska grannländerna. Många kvinnor över 80 år avlidit men också många män mellan 60 och 70 år. Covid-19 är förklaringen, enligt studien som är publicerad i tidskriften International Journal of Epidemiology.

Andra sjukdomar

Även om pandemin kan pressas tillbaka kommer det att dröja innan den förväntade livslängden kan återgå till den tidigare nivån.

– Pandemin och trycket på sjukvården har inneburit att andra sjukdomar kanske inte diagnosticerats eller behandlats så samhället kan fortsätta att vara sårbart. Pandemin har även haft en social och ekonomisk inverkan med många arbetslösa och stort mentalt lidande, säger Ridhi Kashyap till SvD.

Resultaten

Pandemin har gjort att förväntad livslängd minskat i 27 av 29 studerade länder under 2020.
Livslängden minskade med mer än sex månader 2020 jämfört med 2019 i 22 av de 29 länder som analyserades i studien.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-09-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas