Risk för demens större hos kriminella
Foto: Getty Images
Nyheter | Forskning

Risk för demens större hos kriminella

Äldre som begått grova brott, blivit dömda flera gånger eller fått långa fängelsestraff löper en betydligt högre risk att drabbas av både demens och kognitiv svikt. Det visar ny forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-10

Det är Carmen Solares Canal som i en avhandling i psykologi vid Örebro universitet har undersökt hur en kriminell livsstil påverkar hälsan på sikt.

Ett fynd i forskningen är alltså att risken för demens och kognitiv svikt är särskilt stor hos personer som begått allvarliga brott och suttit i fängelse.

– Troligen beror det på att personer som begår allvarliga brott oftast har levt under svåra omständigheter. Deras fysiska och psykiska hälsa är oftast sämre än hos den övriga befolkningen och utbildningsnivån är låg. Alla dessa faktorer ökar risken för att utveckla demens senare i livet, säger Carmen Solares Canal vid Örebro universitet i en presskommentar.

Föräldrar utsatta

Avhandlingen ger mer kunskap i hur gener och familjerelaterade miljöfaktorer påverkar kopplingen mellan demenssjukdom och beteenden som kriminalitet, drogmissbruk och aggressivitet.

– Vi kunde visa att släktingar till personer med kriminell bakgrund löper en högre risk att utveckla demens. Det gäller föräldrar, mor- och farföräldrar, mostrar och farbröder.

Carmen Solares Canal.

Enligt avhandlingen är dock risken påtagligt högre för föräldrar.

– Den ökade risken för demenssjukdomar påverkas av en kombination av genetiska faktorer, miljöfaktorer i hemmet, samt hälsa och psykosociala problem under livets lopp, säger Carmen Solares Canal.

Andra problem

Avhandlingen visar också att äldre kriminella överlag drabbas av flera hälsoproblem jämfört med andra äldre.

Det handlar bland annat om alkohol- och drogmissbruk, depression, ångest, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, stroke och cancer.

– Det ger oss en ökad förståelse för hur en kriminell livsstil påverkar individers hälsa när de blir äldre.

Varför är det viktigt?

– Kunskapen kan användas för att utveckla olika förebyggande strategier inom den offentliga sektorn och kan vara till nytta för alla som arbetar med äldre som har ett brottsligt förflutet, säger Carmen Solares Canal.

Jan Arleij
Publicerad 2024-05-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas